Оприлюднений повний текст президентського законопроєкту про олігархів

Оприлюднений повний текст президентського законопроєкту про олігархів

3 Червня 2021
2436
3 Червня 2021
09:39

Оприлюднений повний текст президентського законопроєкту про олігархів

2436
Документ передбачає визначення термінів, зокрема, «олігарх», «бенефіціар», «ЗМІ» та «електронний засіб масової інформації».
Оприлюднений повний текст президентського законопроєкту про олігархів
Оприлюднений повний текст президентського законопроєкту про олігархів

На сайті Верховної Ради оприлюднений текст законопроєкту президента України Володимира Зеленського про олігархів.

Законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» складається з 10 статей. Він був внесений президентом Зеленським на розгляд парламенту 2 червня.

Документ передбачає визначення термінів, зокрема, «олігарх», «бенефіціар», «ЗМІ» та «електронний засіб масової інформації», передбачає створення «Реєстру олігархів». За даними ЗМІ, у випадку ухвалення закону про олігархів, Україну може чекати «великий перерозподіл медіа».

Стаття 1 законопроєкту визначає терміни, зокрема, «бенефіціар», «ЗМІ» та «електронний засіб масової інформації», «друкований засіб інформації».

Вводиться терміни «контролер» (особа, яка володіє можливістю здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність ЗМІ) і «пов'язана особа», яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання.

Стаття 2 законопроєкту дає визначення «олігарху», зокрема, такою особою вважається той, хто:

 1. Бере участь у політичному житті;
 2. Має значний вплив на засоби масової інформації;
 3. Є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягомодного року поспіль підтримує або посилює це становище;
 4. Підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Стаття 3 законопроєкту визначає участь особи у політичному житті.

Зокрема, особа вважається такою, яка відповідає ознаці участі у політичному житті, якщо вона є:

 1. Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністром України, міністром, його першим заступником та заступником, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, Головою Національного банку України, керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першим заступником та заступником, та/або
 2. Є пов'язаною особою з особою, зазначеною у пункті 1 частини першої цієї статті, та/або
 3. Обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або
 4. Фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Стаття 4 законопроєкту визначає «значний вплив на засоби масової інформації» олігархів.

 1. Особа вважається такою, яка відповідає ознаці значного впливу на засоби масової інформації, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вона:
 • є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації, та/або
 • є контролером засобу/засобів масової інформації, та/або
 • була бенефіціаром або контролером засобу/засобів масової інформації станом на дату набрання чинності цим Законом, однак втратила такий статус до дня введення цього Закону в дію, внаслідок чого бенефіціаром або контролером такого засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не володіє бездоганною діловою репутацією у розумінні статті 10 цього Закону.

Стаття 5 законопроєкту передбачає, що «рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України».

Рішення набирає чинності з дня офіційногоопублікування указу Президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Стаття 6 законопроєкту передбачає створення Реєстру олігархів на підставі рішення РНБО.

Реєстр буде електронною інформаційно-телекомунікаційною системою олігархів та осіб, які подають декларації про контакти.

Стаття 7 законопроєкту регламентує правові наслідки включення особи до Реєстру олігархів, яким забороняється: 

 1. Здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні"; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
 2. Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 8 законопроєкту регламентує подання «декларацій про контакти».

Зокрема, у випадку контакту публічного службовця з особою, включеною в Реєстр, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

 1. Особи, включені до Реєстру, та їх представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови) повідомляти публічних службовців про факт включення до Реєстру.
 2. Для цілей застосування цієї статті під контактом з особою, включеною до Реєстру, розуміється зустріч та розмова (у тому числі проведені он-лайн) будь-якого змісту, крім заходів, вказаних у частині третій цієї статті.
 3. Декларація не подається, якщо зустріч була на офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання. А також у судових засіданнях, офіційних заходах (нарадах), ініційованих органами державної влади, інформація про які (із зазначенням повного переліку учасників та предмета обговорення) розміщена на офіційному вебсайті відповідного органу державної влади.
 4. Подання декларації про контакти здійснюється не пізніше наступного дня після контакту з олігархами або їх представниками шляхом заповнення на офіційному вебсайті РНБО. Обов'язок подання такої декларації про контакти поширюється на всіх, починаючи з Президента України, закінчуючи державними службовцями категорії "А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, військовослужбовців, правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоєне вище спеціальне звання.

Порушення обов'язку подання декларації про контакти є підставою для притягнення особи до політичної та (або) дисциплінарної відповідальності.

Стаття 9 законопроєкту регламентує порядок виключення олігарха з Реєстру. Таке рішення ухвалюється у випадку встановлення факту відсутності відповідної особи не менше двох ознак, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.

Ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважається відсутньою у випадку, якщо статус бенефіціара (контролера) відповідного засобу масової інформації перейшов від особи, включеної в Реєстр, до пов'язаної з нею особи або особи, яка не володіє бездоганною діловою репутацію у розумінні статті 10 цього Закону.

Рішення про виключення олігарха з Реєстру може бути прийняте Радою національної безпеки і оборони України на підставі заяви особи, включеної в Реєстр, та поданих нею документів, відомостей, які підтверджують відсутність у неї ознак, вказаних у частині першій цієї статті.

Стаття 10 законопроєкту дає визначення терміну «Бездоганна ділова репутація».

Вважається, що покупець має бездоганну ділову репутацію за умови відсутності будь-якої з ознак, наведених у частині другій цієї статті Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

 1. Наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;
 2. Застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);
 3. Включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);
 4. Позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);
 5. Неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);
 6. Придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, джерело походження яких не є документально підтвердженим;
 7. Істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок. Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Повний текст законопроєкту з прикінцевими положеннями можна завантажити за посиланням.

15 квітня президент Зеленський виступив з ініціативою розробки законопроєкту щодо олігархів з метою обмеження їхнього впливу на політику й ухвалення законів в Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до олігархів в України можна віднести 13 осіб, прізвища яких він відмовився назвати.

В колонці для сайту «Фокус» президент Зеленський висловив думку, що в країні зменшилась кількість олігархів, бо з відповідного списку вибув лідер «ОПЗЖ», нардеп Віктор Медведчук.

20 травня під час великої пресконференції Зеленський повідомив, що готується спеціальний законопроєкт, який має на меті послаблення впливу олігархів на медіа.

Ще до появи законопроєкту на сайті Ради його текст  опинився у розпорядженні редакції ZN.UA. Після аналізу його основних положень видання зробило висновок, що «наступним кроком після ухвалення його законопроєкту має стати великий розпродаж українських медіа», які належать «олігархам».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що трактування редакцією ZN.UA змісту законопроєкту є «фантазіями», його остаточний варіант може змінитися після всіх етапів законодавчої роботи.

У відповідь редакція ZN.UA заявила, що буде тільки «за», якщо команда Володимира Зеленського, отримавши реакцію на свою «хитро-убогу нормотворчість», відкоригує законопроєкт.

Фото: Радіо Свобода

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
2436
Читайте також
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду