Редакційна політика
/
Редакційна політика

«Детектор медіа». Редакційні принципи

 

Для нас етика і стандарти особливо важливі, бо ми розповідаємо про них іншим

 Громадська організація «Детектор медіа» (до 2014 року – ГО «Телекритика») підтримує демократичні цінності в журналістському середовищі, обстоює дотримання професійних стандартів в українських засобах масової інформації та аналізує якість їхнього контенту. Це зобов’язує працівників усіх видань і проектів ГО «Детектор медіа» (далі «ДМ») особливо ретельно дотримуватись етичного кодексу та стандартів журналістської професії. Місія «ДМ» — сприяти становленню демократичних, вільних та професійних медіа в Україні і формуванню критичного вдумливого та обізнаного медіаспоживача. Колектив «ДМ» поділяє принципи та цінності, закладені в Етичному кодексі українського журналіста, хоча залишає за своїми працівниками право самостійно вирішувати, чи підписувати цей документ, і дискутувати про зміст та особливості його застосування.

 

Ми — видання про медіа

Група видань ГО «Детектор медіа» висвітлює події та явища, пов’язані з медіа, а також контекст, необхідний для їх аналізу та розуміння. Три головні складові нашої місії — покращення якості українських медіа, підвищення медіаграмотності українського суспільства та протидія дезінформації та пропаганді. Редакція може публікувати матеріали на теми, прямо не пов’язані з медіа, якщо вважає їх важливими для аудиторії.

 

Ми працюємо в інтересах нашої аудиторії та суспільства

Редакційну політику видань «ДМ» визначає керівництво громадської організації. Редактори видань і керівники проєктів «ДМ» приймають рішення у сфері своєї відповідальності, керуючись цими редакційними принципами, а також виходячи з інтересів аудиторії видання зокрема та суспільства загалом.

Ми вважаємо дослідження інтересів, уподобань та поглядів аудиторії й суспільства, зокрема через зворотний зв’язок та соціологічні дослідження, складовою своєї місії.

Організації-донори, які фінансують ГО «Детектор медіа», не мають впливу на редакційну політику та редакційні процеси видань «ДМ». Наша співпраця з організаціями-донорами базується на взаємній довірі, чесному діалозі та спільних цінностях.  Ми виконуємо свої зобов’язання перед ними в межах окремих проєктів, однак це не дає жодним стороннім організаціям та особам права втручатись у роботу журналістів, нав’язувати свою думку редакції, накладати цензурні обмеження.

 

Ми не займаємося пропагандою

Команда «ДМ» об’єднана спільними цінностями: повагою до закону і прав людини, підтримкою демократичного розвитку держави та громадянського суспільства, баченням майбутнього України як цивілізованої, незалежної, стабільної та мирної європейської держави. Ці цінності зумовлюють наш вибір тем та авторів, нашу активну участь у суспільних, ринкових та регуляторних процесах, пов’язаних із демократизацією та розвитком медіапростору. Втім пропаганда не є функцією та завданням видань «ДМ». Ми чітко відокремлюємо журналістику від громадянського активізму й не дозволяємо особистим поглядам та вподобанням впливати на неупередженість нашої роботи.

Матеріали, створені в межах проєктів, покликаних просувати певні цінності чи ідеї (наприклад, європейської інтеграції, демократичних реформ, толерантності тощо), публікуються з додаванням інформації про проєкт та організацію-донора.

Ми відкриті до публікації думок, відмінних від позиції редакції, якщо вони грамотно висловлені, аргументовані та не порушують закон.

 

Для нас свобода слова — понад усе. Але не понад закон

«Детектор медіа» захищає свободу слова, редакційні свободи медіа, обстоює права журналістів. Водночас в умовах збройного конфлікту, окупації частини території, постійної інформаційної війни, яку Росія веде проти України, ми вважаємо за неможливе виправдовувати свободою слова будь-які дії, спрямовані на підтримку агресора чи на руйнування української державності. Виступаючи за свободу преси, ми закликаємо колег до відповідальності та застерігаємо від свідомої чи несвідомої участі в маніпуляціях, які грають на руку агресору.

 

Ми проти дискримінації

Рівноправність — важлива цінність ГО «Детектор медіа». Будь-яка дискримінація за ознаками статі, віку, походження, стану здоров’я або за будь-якими іншими в матеріалах видань «ДМ» є неприйнятною. Якщо журналіст бачить у матеріалі, який збирається опублікувати, ознаки дискримінації або мови ворожнечі, він має проконсультуватися з редактором. У складних та неоднозначних ситуаціях редакція консультується з юристами та експертами профільних організацій, що спеціалізуються на недопущенні дискримінації.

Журналісти «ДМ» мають проявляти толерантність до кожної людини та ідей, які вона висловлює, крім випадків, коли її ідеї або дії явно суперечать законам України.

 

Якщо ми визнали подію вартою новини, ми висвітлюємо її якісно

Новини видань «ДМ» подаються безсторонньо, неупереджено та відповідно до професійних стандартів та етичних принципів журналістики. З огляду на те, що видання «ДМ» є тематичними, добираючи інформаційні приводи, ми виходимо з інтересів цільової аудиторії (топ-менеджменту ЗМІ, редакторів, журналістів, медіаекспертів, політиків, громадських організацій, органів державної влади, донорських організацій,  експертів у дотичних темах, медіаспоживачів). У новинах ми перевіряємо факти (завжди мінімум у двох, краще у трьох джерелах), посилаємося на конкретні джерела, не дозволяємо собі неавторизованих оцінок. Більше про стандарти журналістики можна дізнатися з курсу «Новинна грамотність».

 

Точність і достовірність для нас важливіші за оперативність та ексклюзив

Метою журналістів «ДМ» завжди є отримання ексклюзивної (якщо це можливо) інформації з першоджерела якомога оперативніше. Втім оперативність не виправдовує публікації неперевіреної інформації, а ексклюзивність — замовчування важливих фактів і коментарів, раніше висвітлених іншими виданнями.

Оперативність може бути підставою для публікації неповного або незбалансованого матеріалу лише в разі, якщо редактор визнає цю новину особливо важливою для аудиторії, а редакція робить усе можливе для того, щоби з’ясувати та оприлюднити всі інші важливі факти й точки зору, про що ми обов’язково повідомляємо свою аудиторію.

Міркуваннями оперативності не може бути виправдана публікація неперевіреної інформації про стихійні лиха, смерть та інші особисті трагедії, а також фактів із приватного життя.

 

Ми перевіряємо інформацію, отриману із соціальних мереж

У роботі із соціальними мережами ми поділяємо підхід, сформульований Інститутом масової інформації: дотримуватися журналістських стандартів, перевіряти всі факти, завжди намагатися отримати безпосереднє підтвердження. Дописи в соціальних мережах не можуть замінювати новини та не мають бути єдиним джерелом для новини (крім випадків, коли інші джерела об’єктивно недосяжні). У випадках, коли подія не містить конфлікту й редакція не повинна висвітлювати позиції різних сторін, а також коли інформація не потребує доповнення, журналісти можуть обмежитися інформацією з офіційної сторінки в соціальній мережі.

 

Ми висвітлюємо конфліктні ситуації неупереджено

У новинах та аналітичних матеріалах будь-які конфлікти мають бути висвітлені безсторонньо, збалансовано та неупереджено. Якщо журналіст або редактор видання «ДМ» не може гарантувати безсторонності, є прихильником або ненависником однієї зі сторін конфлікту, має конфлікт інтересів, пов’язаний із висвітлюваною темою, він має повідомити про це керівництво. У таких випадках висвітлення цієї теми буде передане іншій людині.

Якщо працівник редакції, експерт або постійний автор «ДМ» хоче висловити власну думку про конфліктну ситуацію, він може зробити це у форматі авторської колонки або блогового допису. Такі матеріали завжди публікуються у відповідних рубриках, а думки авторів мають бути аргументовані. Такий матеріал є власною позицією журналіста або редактора, а не думкою редакції. «ДМ» надає слово іншим сторонам конфлікту в рубриках колонок і блогів, якщо їхні позиції викладені у форматі, придатному для публікації.

 

Думка наших авторів завжди аргументована

Аналітичні матеріали «ДМ», засновані на власних моніторингових дослідженнях організації, створюються відповідно до публічної методології та мають бути максимально аргументованими, оцінні судження в них – авторизованими, факти – відокремленими від коментарів. Оцінні судження в публіцистичних матеріалах видань «ДМ» мають бути аргументованими та виваженими. Ці вимоги поширюються на матеріали штатних і позаштатних авторів, а також опубліковані в розділі «Блоги». Редакція зобов’язана відхиляти матеріали позаштатних авторів, створені з порушенням законів України, стандартів та етичних норм журналістики. Публікація таких матеріалів не може бути виправдана правом на відповідь.

 

Ми поважаємо чужу працю й не крадемо контент

Плагіат для видань «ДМ» неприйнятний. Ми використовуємо чужі ідеї лише з дозволу їхніх авторів, зазначаючи авторство, а чужі думки цитуємо лише з посиланням. Чужі фотографії та відео публікуються з посиланням на джерела та видаляються на першу вимогу власників авторських прав, якщо вони не згодні з публікацією. Винятки можливі в разі особливої суспільної важливості інформації.

Посилання, зроблене журналістом на джерело інформації, є для глядача єдиним доказом того, що йому розповідають про речі, які відбуваються насправді, а не про фантазії журналістів. «Детектор медіа» завжди коректно, чітко й недвозначно посилається на конкретні джерела інформації в новинах. Ми не копіюємо дослівно чужих текстів, крім тих, що публікуються в розділі «Дайджест» (із посиланням на джерело). Дописи в соціальних мережах публікуються в розділі «Блоги» лише з дозволу авторів.

 

У соцмережах ми вільні, але відповідальні

Ми цінуємо свободу висловлювання своїх працівників та розуміємо, що їхній соціальний капітал — складова соціального капіталу бренду «ДМ». Люди, які працюють у виданнях «ДМ» або є постійними авторами або експертами проєктів організації, не обмежені у висловленні своїх думок на будь-які теми в соціальних мережах. Водночас ми очікуємо від них відповідальності та усвідомлення негативного впливу, який їхні необачні дії можуть мати на репутацію «ДМ». Забороняється обговорювати в соціальних мережах внутрішні справи організації та оприлюднювати деталі матеріалів, над якими працює редакція, без згоди керівництва.

Ми не забороняємо, але не рекомендуємо авторам та експертам, які безпосередньо займаються аналізом політичного медійного контенту та дискурсу, публічно висловлювати свої політичні симпатії та антипатії. Особливо під час виборчих кампаній.

 

Ми можемо висловлювати консолідовану позицію

ГО «Детектор медіа» та редакція проєктів «ДМ» може висловлювати консолідовану редакційну позицію. Такі матеріалі або частини матеріалів мають позначку «Від редакції», авторство «Детектор медіа» або ГО «Детектор медіа». Редакційна позиція може бути висловлена в разі, якщо ніхто зі співробітників не має заперечення щодо її змісту. Позицію організації або редакції щодо конфліктів, стороною яких є «ДМ», обов’язково доповнюють нейтральним бекґраундом та позиціями інших сторін, якщо вони доступні.

 

Ми розв’язуємо суперечки цивілізовано

Конфлікти, що виникають під час роботи у членів команди «ДМ», розв’язуються в редакції або під час особистого спілкування / листування. Ми наполегливо просимо працівників «ДМ» не виносити будь-які суперечки в публічну площину.

У разі, якщо журналіст не згоден із редакційним завданням із особистих причин, він може відмовитися від його виконання, мотивувавши своє рішення редактору. Під час виконання редакційного завдання журналіст має виконувати вказівки редактора та не може оскаржувати його рішення щодо матеріалу, який був підготовлений.

Працівникам заборонено вступати в конфлікт від імені організації. Про будь-які конфлікти зі сторонніми особами та організаціями, пов’язані з контентом або роботою «ДМ», працівники (експерти, постійні автори проєктів) зобов’язані негайно повідомляти керівництво організації.

 

Ми захищаємо свої джерела, якщо їм загрожує небезпека

Видання «ДМ» не розкривають анонімні джерела, якщо мають підстави вважати, що це загрожує їхньому життю, здоров’ю, безпеці їхніх близьких. Редакція публікує інформацію з неназваних джерел у випадку, якщо вона є значущою для суспільства, джерело відоме авторові, а причини анонімності справді вагомі. З посиланням на анонімні джерела публікуються лише факти, а не суб’єктивні оцінки.

ДМ залишає за собою право не розкривати імена авторів окремих аналітичних матеріалів та експертів моніторингових проєктів, а також авторів, які обирають використовувати псевдонім. Відповідальність за правдивість і якість їхніх матеріалів несе редакція «ДМ».

 

Ми поважаємо принцип «офф зе рекордз», але не піддаємося маніпуляціям

Принцип «офф зе рекордз» не має бути інструментом маніпулювання та цензури. Отримання інформації за домовленістю про нерозкриття джерела або неоприлюднення дослівної цитати можливе в разі обопільної згоди джерела та журналіста. Якщо джерело не озвучило умов «офф зе рекордз» заздалегідь або журналіст не погодився на такий режим отримання інформації,  повідомивши про це джерело, редакція розпоряджається цією інформацією так, як будь-якою іншою.

Редакція та співробітники «ДМ» не мають права давати джерелам жодних обіцянок непоширення важливої інформації. Журналісти, отримуючи важливу інформацію в режимі «офф зе рекордз», зобов’язані зробити все, щоб отримати її підтвердження в інших джерелах та донести до аудиторії.

 

Ми оплачуємо матеріали, які замовляли

Ми радо працюємо з позаштатними авторами, особливо тими, хто пропонує ідеї матеріалів, що відповідають нашій тематиці, або готові тексти. Якщо ви хочете запропонувати редакції текст, пишіть на адресу: info@detector.media. Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали без пояснень.

Тексти та відео позаштатних авторів гарантовано оплачуються, якщо вони були замовлені редакцією та відповідають редакційним вимогам. Ми обговорюємо з авторами розмір та спосіб отримання винагороди наперед.

Редакція не платить джерелам за інформацію: оплачуються лише авторські матеріали.

 

Ми пишемо зрозумілою мовою й редагуємо тексти

Новини на сайтах «ДМ» виходять українською мовою. Аналітичні та публіцистичні авторські матеріали — мовою оригіналу (українською, англійською чи російською). Редакція залишає за собою право перекладати авторські тексти.

Ми пишемо простою мовою, зрозумілою нашим читачам, уникаємо канцеляризмів, діалектизмів чи надмірного вживання іноземних слів, виправляємо помилки в цитатах. Якщо в авторському тексті є граматичні, синтаксичні, стилістичні помилки, редактор «ДМ» їх виправить. Редагування стосується форми, а не змісту матеріалу.

Дія правил українського правопису в матеріалах «ДМ» поширюється на власні імена людей та назви організацій.

 

Ми виправляємо свої помилки

Редакція «ДМ» виправляє помилки, яких припустилася в інформаційних матеріалах, або помилкові твердження, запозичені з інших ЗМІ під час цитування або переказування. Якщо виправлення змінює зміст новини, до заголовка додається в лапках слово «виправлено» або «уточнено». Якщо новина цілком не відповідає дійсності, вона замінюється на спростування.

 

Ми не беремо хабарів

Журналісти «ДМ» не повинні отримувати цінних подарунків чи хабарів від третіх осіб або організацій, а також не повинні поширювати чи відмовляти у поширенні інформації з метою отримання винагороди чи преференцій.

 

Ми не публікуємо немаркованої й токсичної реклами

Усі рекламні матеріали на сайтах «ДМ» публікуються з позначкою «реклама» або «партнерський проєкт». Публікація оплачених третіми особами матеріалів під виглядом редакційних категорично заборонена.

Редакція не публікує антиреклами, недобросовісної реклами або матеріалів, які можуть зашкодити читачам. Події й теми, які стосуються наших теперішніх і колишніх рекламодавців, висвітлюються неупереджено. Рекламодавці не мають впливу на редакційну політику, а в разі спроби відносини з таким рекламодавцем негайно будуть припинені. 

 

Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду