«МедіаЧек»: Galka.if.ua у матеріалі про гральні автомати порушила закон про рекламу та кодекс етики

«МедіаЧек»: Galka.if.ua у матеріалі про гральні автомати порушила закон про рекламу та кодекс етики

20 Грудня 2023
4152

«МедіаЧек»: Galka.if.ua у матеріалі про гральні автомати порушила закон про рекламу та кодекс етики

4152
Ініціатива «МедіаЧек» вважає, що газета Galka.if.ua при розміщенні матеріалу «Цікаві факти про слоти» порушила частини Закону України «Про рекламу», п. 7 Кодексу етики українського журналіста, але вказані порушення були усунуті.
«МедіаЧек»: Galka.if.ua у матеріалі про гральні автомати порушила закон про рекламу та кодекс етики
«МедіаЧек»: Galka.if.ua у матеріалі про гральні автомати порушила закон про рекламу та кодекс етики

Громадські організації «Детектор медіа» та «Інститут масової інформації» пропонують механізм скарг на неякісні журналістські матеріали, які порушують законодавство та професійні стандарти. На сайтах організацій розміщено спеціальну форму для подання публічної скарги. Поскаржитися може кожен, анонімні скарги не розглядаються. Цей механізм слугує для оперативного консультування щодо порушень у ЗМІ.

У разі якщо подані матеріали свідчать про наявність складної ситуації, організації передають скарги до розгляду в Комісію журналістської етики та Незалежну медійну раду. Короткі запитання до ініціативи та реакції на висновки можна надіслати за адресою mediachek.ua@gmail.com.

 ВИСНОВОК № 186

щодо матеріалу електронної інформаційно-пізнавальної газети Galka.if.ua під назвою «Цікаві факти про слоти»

І. Дані щодо скарги та оскарженого матеріалу

1. 17 квітня 2023 року до Ініціативи «МедіаЧек» надійшла скарга від громадянина на вказаний матеріал, у якому він вбачає ознаки порушень п.п. 7, 8, 12, 13 Кодексу етики українського журналіста, частини 1, 3 і 5 статті 9, статті 13-1, частин 5 - 10 статті 22-1 Закону України «Про рекламу».

2. Оскаржений матеріал було опубліковано 14 квітня 2023 р. без зазначення рубрики, автором указаний Василь Сидорчук. Стаття містить ілюстративне фото гральних автоматів на початку та поділена на 5 розділів. На момент складення висновку наприкінці статті міститься помітка «ПРОМО: на правах реклами», а також текст, поданий як картинка: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри». Проте до скарги було додано фото статті, з якого можна зробити висновок, що спершу під нею містилося лише таке маркування: «партнерська публікація» та «дотримуйтеся принципів відповідальної гри».  В першому абзаці тексту матеріалу подано гіперпосилання на сайт ігрових автоматів. 

3. У матеріалі подано історію гральних автоматів.

4. Редакція у відповіді на скаргу повідомила Ініціативі «МедіаЧек», що частково погоджується з нею — щодо маркування матеріалу — і виправила це маркування. Але не погодилася «з докорами скаржника щодо порушень Кодексу етики українського журналіста. Особливо в частині начебто незаконних методів отримання інформації, фальсифікації інформації під час її обробки тощо».  Також редакція «Галки» зазначила, що на момент публікації статті закон не містив особливостей реклами в онлайн-медіа, і не погодилася зі стверджуваним порушенням ст. 13-1 ЗУ «Про рекламу» в аспекті оплати за рекламу юридичній особі України.

ІІ. Стандарти журналістської етики та законодавство, які регулюють цю сферу суспільних відносин

  1. Кодекс етики українського журналіста (в ред. 2013 року):

«Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією» (п. 7);

«Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо, не повинна фальсифікувати зміст…» (п. 8);

«Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності» (п. 12);

«Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації…» (п. 13).

2. Редакційна політика електронної інформаційно-пізнавальної газети Galka.if.ua не містить норм щодо маркування рекламних матеріалів.

3. Закон України «Про рекламу» (270/96-ВР, в ред. 2003 р. станом 14.04.2023 р.):

«Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.» (ч. 1 ст. 9); 

«Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою "Реклама" чи "На правах реклами".» (ч. 3 ст. 9);

«Прихована реклама забороняється.» (ч. 5 ст. 9);

Стаття 13-1 «Реклама у медіа

1. Розповсюдження у медіа на території України реклами, що не відповідає вимогам цього Закону, забороняється.

2. Розповсюдження реклами у медіа на території України дозволяється лише у разі, якщо за розповсюдження такої реклами сплачено юридичній особі України.»;

«Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.» (ч. 5 ст. 22-1);

«Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.» (ч. 6 ст. 22-1);

«Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.» (ч. 7 ст. 22-1);

«Реклама азартних ігор має містити достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.» (ч. 8 ст. 22-1);

«Реклама азартних ігор має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.» (ч. 9 ст. 22-1);

«Суб’єкт господарювання не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому суб’єкту господарювання…» (ч. 10 ст. 22-1).

Закон України «Про медіа» в частині регулювання реклами в медіа відсилає до норм Закону України «Про рекламу» (ч. 3 ст. 2 першого зі згаданих законів).

ІІІ. Оцінка розглядуваного матеріалу

  1. У цьому висновку Ініціатива «МедіаЧек» надасть оцінку після зміни своєї практики, а саме впровадження звернень від Ініціативи до редакцій для надання коментарів по отриманій скарзі. В даному випадку розглядуваний матеріал було частково виправлено після такого звернення Ініціативи «МедіаЧек», що вперше зафіксовано в переписці з редакцією.
  2. Ініціатива надає оцінку саме розглядуваному матеріалу й не оцінює аспектів його оплатності (та способів здійснення такої оплати), а також достовірності викладеної в матеріалі інформації, оскільки наразі він уже маркований як рекламний, а «МедіаЧек» не має змоги проводити аналог судового слідства. Проте частині цих аспектів можуть надати оцінку державні органи, компетентні  в сфері грального бізнесу. 
  3. Щодо обставин, які не заперечуються як скаржником, так і редакцією. 

Спершу розглядуваний матеріал містив маркування «партнерська публікація», яке не відповідає вимогам ч.ч. 1 і 3 ст. 9 ЗУ «Про рекламу». Це також було порушенням п. 7 Кодексу етики українського журналіста (щодо стверджуваного в скарзі порушення п. 8 Кодексу, то в цьому випадку воно поглинається більш конкретними вимогами п. 7). Редакція у відповіді «МедіаЧеку» не деталізувала, чому не погоджується з твердженням про порушення саме цього пункту Кодексу. Даний матеріал «МедіаЧек» не оцінює як однозначно приховану рекламу, оскільки, з огляду на практику в онлайн-медіа (хоч і всупереч Закону), маркування «партнерська публікація» натякає на рекламний характер матеріалу. Частину 1 статті 13-1 згаданого Закону Ініціатива не розглядає як окремий вид порушення, оскільки дана норма фактично відсилає до інших норм Закону. Проте наразі описані порушення щодо рекламного маркування вже усунуті.

Також матеріал спершу містив лише фразу «дотримуйтеся принципів відповідальної гри» без речення «участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність» як того вимагає ч. 5 ст. 22-1 того ж Закону. Тобто і в цьому випадку було порушення норми Закону, яке наразі вже виправлене. 

4. Щодо стверджуваної у відповіді на скаргу недостатності регулювання онлайн-реклами та реклами азартних ігор, то «МедіаЧек» не може погодитися. Національна рада з питань телерадіомовлення дійсно проводила громадське обговорення можливої зміни вимог до маркування реклами з урахуванням напрацювань співрегулівних організацій, але йшлося саме про обговорення можливих змін до Закону «Про рекламу». Останній дійсно (абзац 3 пункту 1 частини 1 статті 3-1), з відсилкою до ЗУ «Про медіа», заохочує спільне регулювання щодо створення та розповсюдження реклами, зокрема в частині азартних ігор. Проте в даній нормі (принаймні, в її чинній редакції) не йдеться про вироблення співрегулівними організаціями способів саме маркування реклами азартних ігор. На думку «МедіаЧеку», вимоги ст. 9 і  22-1 ЗУ «Про рекламу» є досить чіткими, надають достатньо повне регулювання в аспекті маркування реклами азартних ігор, яке було порушене, а згодом виправлене редакцією.

5. Щодо ліцензії на ігрову діяльність.  Згідно з ч. 9 ст. 22-1 Закону «Про рекламу», в даному матеріалі мало би бути вказано реквізити ліцензії в сфері азартних ігор, проте ця інформація відсутня, тобто порушення вказаної норми Закону триває. 

Аналогічно,  як й у висновку № 182 (п. 5 розд. ІІІ), Ініціатива вважає, що відсутність реквізитів ліцензії в оскарженому матеріалі не може однозначно свідчити про відсутність такої ліцензії в самої компанії, оскільки це може бути й наслідком намагання не афішувати рекламний характер матеріалу. А в компетенцію й можливості «МедіаЧеку» не входить з’ясування питання про наявність відповідної ліцензії. З огляду на це, в даному висновку не розглядаються аспекти можливих порушень ч.ч. 6, 7 і 10 ст. 22-1 ЗУ «Про рекламу».

6. Щодо оплати юридичній особі України (ч. 2 ст. 13-1 ЗУ «Про рекламу»). Компетенція й можливості «МедіаЧеку», знову ж таки, не охоплюють питання оплати за розміщений матеріал. Виключення даної норми з Закону на момент надання цього висновку не впливає на її чинність на момент публікації матеріалу, проте, як зазначено вище, нами не оцінюється дотримання вказаної норми. 

7. Щодо достовірності інформації в матеріалі (ч. 8 ст. 22-1 ЗУ «Про рекламу»). В скарзі не уточнено, з яких мотивів у матеріалі вбачається порушення даної норми. «МедіаЧек» не має змоги й повноважень здійснювати якийсь аналог судового слідства для з’ясування достовірності інформації. Наразі розглядуваний матеріал уже позначений як рекламний і відповідальність за його зміст лежить на рекламодавцеві, а не медіа.  Тому «МедіаЧек» не розглядає в цьому висновку аспект дотримання ч. 8 ст. 22-1 ЗУ «Про рекламу». Те ж саме стосується стверджуваного в скарзі порушення п. 12 Кодексу етики.

8. Щодо отримання інформації журналістами (п. 13 Кодексу етики). Дане твердження зі скарги також не містить чіткого обгрунтування. На нашу думку, в даному випадку не вбачається незаконного отримання інформації, а радше йдеться про проблеми її поширення. Тому порушення п. 13 Кодексу не вбачається.

Ініціатива «МедіаЧек» вважає, що електронна інформаційно-пізнавальна газета Galka.if.ua при розміщенні матерілу «Цікаві факти про слоти» порушила:

  • ч.ч. 1 і 3 ст. 9, ч. 5 ст. 22-1 Закону України «Про рекламу», п. 7 Кодексу етики українського журналіста, але вказані порушення були усунуті;
  • ч. 9 ст. 22-1 Закону України «Про рекламу».

Ініціатива не вбачає порушень п.п. 8 і 13 Кодексу етики та не розглядала в даному висновку аспектів дотримання п. 12 того ж Кодексу, ч. 2 ст. 13-1, ч.ч. 6 - 8,  10 ст. 22-1 ЗУ «Про рекламу».

Копія даного висновку надсилається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

1 грудня 2023 р.

Додаток до висновку — відповідь редакції на скаргу (лист №13-11 від 13 листопада 2023 р. від ТзОВ «Агентство правових технологій»):

Учасникам ініціативи «МедіаЧек»

Щодо скарги на матеріал «Цікаві факти про слоти»,
який розміщено на сайті galka.if.ua

Шановні колеги!

10 листопада 2023 року на електронні адреси редакції видання galka.if.ua було надіслано листа від п. Ярослава Зубченка з текстом скарги на матеріал «Цікаві факти про слоти» за підписом Василя Сидорчука, який було опубліковано 14 квітня 2023 року.

Зі змісту скарги вбачається перелік ймовірних порушень, які скаржник побачив при аналізі розміщеної публікації.

Мусимо визнати справедливість окремих зауважень, які наводяться у тексті скарги. Зокрема, щодо недостатньої ідентифікації розміщеного рекламного матеріалу та неповному тексті застереження щодо шкідливості азартних ігор. Хоча первісний текст публікації і містив позначки «Партнерська публікація» та «Дотримуйтеся принципів відповідальної гри», чинне законодавство дійсно вимагає чіткіших визначень.

Водночас ми ніяк не можемо погодитися з докорами скаржника щодо порушень Кодексу етики українського журналіста. Особливо в частині начебто незаконних методів отримання інформації, фальсифікації інформації під час її обробки тощо.

Також звертаємо Вашу увагу, що на момент розміщення публікації, що оскаржується, Закон «Про рекламу» (надалі – Закон) не містив вимог щодо особливостей реклами в онлайн-медіа. Нові вимоги набули чинності лише 2 жовтня 2023 року.

Зокрема тоді набула чинності раніше відсутня стаття 14-3 Закону, де сказано, що «особливості регулювання реклами в онлайн-медіа, на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації визначаються статтями 14-1 та 14-2 цього Закону», де мова йде про органи спільного регулювання.. Втім і досі такі особливості детально не визначені.

Це визнає і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Як йдеться в інформації Національної ради, визначення критеріїв щодо особливостей маркування онлайн-реклами, реклами азартних ігор та спонсорства з використанням торговельних марок, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор в онлайн-медіа лише належить врегулювати через створення органів спільного регулювання (https://webportal.nrada.gov.ua/markuvannya-reklamy-v-interneti-yak-zbalansuvaty-finansovyj-rozvytok-media-interesy-spozhyvachiv-i-metu-regulyuvannya/). І цей процес ще триває.

Крім того, безпідставними є претензії скаржника щодо начебто порушення ст. 13-1 Закону про обов’язковість оплати реклами юридичній особі України. Адже скаржник не може знати, чи була здійснена така оплата та хто одержувач платежу. Та й відповідна стаття наразі є виключеною з тексту Закону.

Втім, з огляду на те, що раніше розміщена нами публікація і дійсно має недостатньо чітку ідентифікацію, ми внесли в неї відповідні зміни та додаємо копії екрану до отримання скарги та зараз.

Було: 

Стало: 

З повагою,

Вадим Войтик, засновник видання «Галка.Іф.Уа»

Роман Турій, головний редактор видання «Галка.Іф.Уа»

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
4152
Читайте також
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду