Роз’яснення Нацради про нові квоти європейського продукту й українських пісень та як регулятор їх контролюватиме

Роз’яснення Нацради про нові квоти європейського продукту й українських пісень та як регулятор їх контролюватиме

4 Листопада 2016
3969
4 Листопада 2016
14:10

Роз’яснення Нацради про нові квоти європейського продукту й українських пісень та як регулятор їх контролюватиме

3969
Роз’яснення Нацради про нові квоти європейського продукту й українських пісень та як регулятор їх контролюватиме
Роз’яснення Нацради про нові квоти європейського продукту й українських пісень та як регулятор їх контролюватиме

8 листопада набувають чинності нові законодавчі норми щодо обсягу пісень та ведення радіопередач державною мовою (закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій»). Раніше, 15 вересня, набули чинності зміни закону щодо визначення передач європейського виробництва.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підготувала роз’яснення та коментарі стосовно того, як буде здійснюватися нагляд за виконанням мовниками вимог щодо квот європейського продукту та українських пісень і мови на радіо. «Детектор медіа» публікує документ, оприлюднений Нацрадою на її офіційному сайті.

РОЗ’ЯСНЕННЯ
стосовно принципів застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень 
державною мовою та обсягу ведення передач державною мовою

Радіоорганізації мають дотримуватися вимог закону щодо обсягу пісень державною мовою з 8 листопада 2016 року.

Загальний обсяг, у тому числі з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00:

  • пісень українською мовою
  • ведення передач українською мовою

з 8.11.2016 - 
не менше ніж 25%
не менше ніж 50%

з 8.11.2017 - 
не менше ніж 30%
не менше ніж 55%

з 8.11.2018 -
не менше ніж 35%
не менше ніж  60%

Пісні українською мовою

1. Пісня – це словесно-музичний твір, у якому є хоча б одна фраза або рядок, які дозволяють однозначно ідентифікувати їх належність до тієї чи іншої мови. Тривалість пісні має становити не менше як 90 секунд.

2. Пісні з текстами на діалектах української мови вважаються піснями державною мовою.

3. Квота обраховується за кількістю пісень державною мовою від загальної кількості пісень.

4. Вимога щодо частки музичних творів українських авторів та виконавців скасовується.

5. Мінімальна частка пісень офіційними мовами Європейського Союзу визначена у законодавстві на добу. Тому контроль за її дотриманням буде здійснюватися шляхом проведення добового моніторингу, відповідно до всіх норм чинного законодавства. 

6. Жодних винятків щодо обсягу пісень державною мовою у дні трауру та дні пам’яті, під час свят, у передвиборний період та під час інших подій, які істотно впливають на зміст радіопрограм, не передбачено. 

Ведення передач державною мовою

7. Мовою ведення передач є винятково мова дикторів та ведучих передач. Контроль за мовою інших учасників передачі (гостей передачі, слухачів тощо) не здійснюється.

8. Веденням передач вважається будь-яка репліка, проголошена диктором або ведучим, якщо її тривалість перевищує одну секунду. Цитування тексту іншою мовою в межах однієї репліки українською мовою зараховується до  репліки державною мовою.

9. Рекламні ролики, оголошення про спонсорство, джингли (в тому числі ті, що транслюються всередині передач), анонси, заставки та оформлення передач не є передачами, контроль за обсягом їх трансляції українською мовою не здійснюється.

Здійснення моніторингів

10. Національна рада здійснює контроль за виконанням квот на підставі добових моніторингів.

КОМЕНТАР
щодо окремих пунктів Роз’яснення
стосовно принципів застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень 
та ведення передач державною мовою

1. “Пісня – це музичний твір, у якому є хоча б одна фраза або рядок, які дозволяють однозначно ідентифікувати їх належність до тієї чи іншої мови. Тривалість пісні має становити не менше як 90 секунд”.

Закон про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах) та інші законодавчі акти не дають визначення поняття «пісня (словесно-музичний твір) державною мовою».

Таким чином, питання щодо класифікації музичних творів залишається на розсуд Національної ради або суду.

Мінімальна тривалість пісні 90 с. передбачена для того, щоб уникнути зарахування до квоти пісень, трансляція яких відбулася не в повному обсязі через технічні або будь-які інші причини. 

2. “Квота обраховується за кількістю пісень державною мовою від загальної кількості пісень”.

У законі визначено «обсяг пісень, поширених протягом доби», а не обсяг ефірного часу, протягом якого мають транслюватися такі пісні. Одиницею вимірювання «обсягу пісень» є «пісня», а не секунда або хвилина, які є одиницями вимірювання часу, в тому числі ефірного часу мовлення.

5. “Мінімальна частка пісень офіційними мовами Європейського Союзу визначена у законодавстві на добу. Тому контроль за її дотриманням буде здійснюватися шляхом проведення добового моніторингу відповідно до всіх норм чинного законодавства”.   

Цим пунктом уточнюється порядок, відповідно до якого Національна рада перевірятиме, чи дотримуються радіостанції, які відповідно до ліцензії мають транслювати більше як 60% пісень офіційними мовами ЄС, взятих на себе зобов’язань, і відповідно чи мають вони право на зменшений розмір квоти.

Національна рада проводить лише два види моніторингів – добові і тижневі. Тижневі моніторинги проводяться щодо дотримання вимог стосовно обсягу передач європейського виробництва, які в законодавстві визначені на тиждень, а також щодо дотримання програмної концепції телерадіоорганізаціями, які здійснюють мовлення протягом кількох годин на добу (переважно проводовим радіо). Тобто доба є мінімальною тривалістю моніторингу Національної ради. Добовий моніторинг не виключає контролю щодо окремих проміжків часу упродовж доби. Зокрема, контроль за дотриманням квот на рекламу також здійснюється шляхом добового моніторингу, який включає контроль за тривалістю кожного рекламного блоку.

8. “Веденням передач вважається будь-яка репліка, сказана диктором або ведучим, якщо її тривалість перевищує одну секунду. Цитування тексту іншою мовою в межах однієї репліки українською мовою зараховується до репліки державною мовою”.

Переважна більшість цитат ведучих є фразами з пісень, які прозвучали в ефірі, або назвами пісень, які ведучий планує транслювати після своєї репліки. Також інколи ведучі вдаються до цитування, які переважно не перевищують одного речення. Цитата, обсяг якої перевищує одне речення, не має сенсу в радіопередачах, оскільки самі тексти ведучих є короткими, що обумовлено динамікою ефірів.

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
стосовно застосування вимог законодавства щодо передач 
європейського виробництва, а також США та Канади відповідно 
до частини 4 ст. 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

1. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) повинні дотримуватися таких пропорцій у проміжках часу між 07:00 та 23:00:

1.1. передачі європейського виробництва, а також США та Канади – не менше як 70% від усього обсягу передач за вказаний проміжок часу;

1.2. передачі українського виробництва – не менше як 50% від усього обсягу передач за цей проміжок часу.

2. Тижневий обсяг мовлення становить 112 годин мовлення (за умови цілодобового мовлення телерадіоорганізації), відтак:

2.1. передачі українського виробництва мають становити: від 50% до 100% (від 56 годин до 112 годин на тиждень);

2.2. передачі європейського виробництва: від 20% до 50% (від 22 годин 24 хвилин до 56 годин на тиждень);

2.3. передачі інших країн: не більше як 30% (не більше як 33 години 36 хвилин на тиждень).

3. Головною ознакою порушення вважається перевищення 30-відсоткової частки від тижневого мовлення у визначеному часовому проміжку передач виробництва країн, які не підпадають під категорію «європейської» та передач українського виробництва.

4. До категорії «передача» зараховуються всі змістовно завершені частини програми: реклама, оформлення ефіру, телепродаж, фільми, анонси та інші типи передач.

5. До передач європейського виробництва належать передачі, що створені юридичними особами або на замовлення юридичних осіб – резидентів держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, та країн Європейського Союзу, США, Канади.

6. До українських та європейських передач, у тому числі фільмів, які використовуються як частини телерадіопрограми, не належать фільми, створені на замовлення або за участі однієї або кількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом.

7. До передач українського виробництва, вироблених у часи Радянського Союзу, належить аудіовізуальний продукт, який відповідає вимогам чинного законодавства про кінематографію.

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
3969
Читайте також
31.08.2017 18:11
Мар'яна Закусило
«Детектор медіа»
3 166
18.11.2016 17:30
Мар'яна Закусило
«Детектор медіа»
8 313
Коментарі
1
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Леонід
2631 дн. тому
Радіо "Галичина" порушує квоти. 100% пісень украінською мовою. А де 50 на 50 ?
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду