Продажній і скандальній медіа-профспілці не місце у Міжнародній федерації журналістів

6 Червня 2016
2702
6 Червня 2016
10:57

Продажній і скандальній медіа-профспілці не місце у Міжнародній федерації журналістів

Юрій Шеляженко
Журналіст, редактор газети "Правдошукач"
2702
7-10 червня у французькому місті Анже відбудеться 29 Конгрес Міжнародної федерації журналістів (МФЖ). Деякі представники Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) хочуть влаштувати там склоку, вимагати виключення з МФЖ Спілки журналістів Росії (СЖР). Це може підірвати діалог українських та російських журналістів під егідою ОБСЄ, звести нанівець досягнуту домовленість про місію із захисту журналістів у Криму і сприяти ескалації збройного конфлікту на сході України
Продажній і скандальній медіа-профспілці не місце у Міжнародній федерації журналістів

Союз журналістів Росії та Незалежна медіа-профспілка України вже «обмінялися люб'язностями» у зв'язку із поїздками в Крим секретаря СЖР Ашота Джазояна. Голова НМПУ (тепер уже колишній) Юрій Луканов звернувся до української Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Джазояна. У відповідь СЖР заявив, що дії української сторони, в особі Луканова, є цілеспрямованою спробою зруйнувати діалог журналістів Росії і України, посіяти ненависть і ворожнечу в нашому професійному співтоваристві. У заяві Спілки журналістів Росії говориться: «Не дивлячись на недружні випади окремих представників медіа-спільноти України, СЖР має намір і далі продовжувати і розвивати діалог між нашими країнами. Наша позиція незмінна – для журналістики не існує кордонів». Вважаю, що позиція СЖР в цьому конфлікті зважена, гідна поваги.

Можна сперечатися про різні принципи журналістської професії, але в одному я абсолютно переконаний: неприпустимо перетворювати перо на багнет. Журналіст не солдат, наш головний обов'язок – бути об'єктивними. Навіть всупереч патріотичним емоціям. Розумні патріоти мають усвідомлювати, що будь-яка нація тільки програє від брехливості своїх журналістів. Простий інстинкт самозбереження підказує: нервова система суспільства повинна відчувати те, що є насправді, а не те, що хотілося б відчувати окремим кайфуючим або скаженим клітинам мозку. Журналісти не повинні сваритися через примхи політичних босів, хоч вашингтонських, хоч московських, хоч київських.

Я вражений тим, який жахливий тиск вчиняється на українських журналістів, щоб зірвати діалог із російськими журналістами. Луканова вже відправили у відставку, але не за зрив діалогу з російськими журналістами. Навпаки: за те, що не підтримав вимогу виключити росіян з міжнародної федерації.

Схоже, що організацією сварки на рівному місці українських журналістів з російськими пробує сили в ручному керуванні журналістською спільнотою різношерсте лобі амбітних провладних коломедійних юристів, піарників та професури, яке присмокталося до грантів USAID. Американські платники податків мають бути в шоці від того, як за їх рахунок згортається демократія у медійному середовищі України, та й в усьому нашому громадянському суспільстві. Ту ж одіозну судову реформу з «монополією адвокатури» готували під прикриттям проекту USAID «Справедливе правосуддя», при тому, що в США рішенням Верховного Суду у справі «Goldfarb v. VirginiaStateBar» монополії у юридичній професії визнані незаконними. Можливо, американці непричетні до скандальної поведінки лідерів НМПУ, але, за словами маленького принца з геніальної казки Сент-Екзюпері, ми відповідальні за тих, кого приручили. USAID краще було б потурбуватися про свою репутацію, відмежуватися від кліки маніпуляторів-грантоїдів, які руйнують демократію, і позбавити їх підтримки. Також я звернувся до Міжнародної федерації журналістів та повідомив, що, на мою думку, НМПУ в її нинішньому стані не місце в МФЖ.

* * *

 

5 червня 2016 року

Відкритий лист до Міжнародної федерації журналістів (МФЖ)

Шановні колеги!

Я редактор української газети «Правдошукач», член Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) останні 12 років, член Ревізійної комісії НМПУ з 2009 року. Звертаюся до вас за справедливістю, яку я не можу знайти в Україні через тотальний страх, корупцію і обман.

Звичайно ж, вам відомо про зростання корупції, авторитаризму і цензури в Україні. Міжнародні ЗМІ говорять правду, що західна допомога викликає залежність і тиранію олігархів в Україні. Створюється враження, що уряд США, а також проурядові корпорації підтримують українських олігархів у тіньових намірах монополізувати і поставити під контроль всі сфери життя в Україні всупереч базовим принципам демократії. На жаль, права людини і свобода інформації в Україні стають привілеєм корумпованої еліти, яка пригнічує всіх чесних людей.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та пов'язані квазі-НУО (Internews та ін.) платять хабарі, так звані «гранти», квазі-елітарним журналістам, юристам, науковцям, громадським діячам, виборним представникам, державним службовцям, навіть суддям, за заявлену підтримку демократії, але фактично – для лобіювання інтересів олігархів і встановлення неофеодального світового порядку в Україні на основі диктату монополістичного капіталу і міжнародних монополій, нестерпного національного і культурного ізоляціонізму, корупції, дискримінаційної елітарності, етатизму та дикого мілітаризму. У той час як більша частина українського народу страждає від війни, бідності і безнадії, всі так звані реформи в Україні покликані не боротися з корупцією, але корумпувати українську владу, ЗМІ та НУО хабарами корпорацій США.

Місяць тому я раптом виявив, що весь виборний і найнятий менеджмент Незалежної медіа-профспілки України (глава НМПУ, Комітет і виконавчий апарат Комітету) був підкуплений фінансованими USAID грантами «U-Медіа». Це з'ясувалося таким чином: вони прийняли «положення про грантову діяльність»; я розкритикував цей документ у розсилці НМПУ через відсторонення ревізійної комісії від моніторингу фінансової документації, що суперечить статті 5.15 Статуту НМПУ; вони примусово відключили мене від робочої розсилки і вирішили вигнати мене з НМПУ без будь-яких законних причин, що суперечить статтям 1.2 та 4.8 Статуту НМПУ. 4 червня 2016 року куплені на гранти лідери НМПУ скликали Раду НМПУ, використовуючи ще один грант USAID «U-Media». Вони відкинули мою апеляцію на виключення, а також відправили у відставку Юрія Луканова, главу НМПУ, на підставі (ймовірно, брехливій) неправильного використання гранту в сумі $240, а також за відмову підтримати вимоги НМПУ про виключення Спілки журналістів Росії з Міжнародної федерації журналістів. Також куплені на гранти лідери НМПУ вирішили скликати з'їзд НМПУ і змінити «надто демократичний» Статут НМПУ, знову ж таки, на грант USAID «U-Медіа». Немає сумнівів, що з'їзд НМПУ підтримає авторитарний переворот куплених на гранти лідерів, тому що вони активно підкуповують регіональних лідерів і приймають багато корумпованих членів, навіть не журналістів. Наприклад, деякі юристи виконавчого апарату НМПУ, найняті за $1000 на місяць на грант USAID, які ніколи не працювали в журналістиці, стали членами НМПУ. Таким чином, НМПУ померла в якості представницької професійної організації і стала філією USAID.

Статтею 4 Конституції МФЖ встановлено, що повноправне членство у Міжнародній федерації журналістів допускається тільки для представницьких, демократичних організацій журналістів; журналістом, як вказано, є той/та, хто присвячує велику частину його/її робочого часу професії журналіста і який/яка заробляє журналістикою більшу частину його/її доходу.

Мені боляче визнавати, що НМПУ більше не відповідає умовам членства МФЖ, але це так. Відповідно до статті 14 Конституції МФЖ я прошу вас виключити Незалежну медіа-профспілку України з Міжнародної федерації журналістів. Я впевнений, що МФЖ не може підтримувати куплені на гранти США національні журналістські організації, оскільки Декларація принципів поведінки журналістів МФЖ вимагає виключення всякого роду втручання в нашу професію, урядового або іншого.

 

З повагою, Юрій Шеляженко.

 

* * *

June 5, 2016

Open letter to International Federation of Journalists (IFJ)

Dear Colleagues!

I am editor of Ukrainian newspaper "Pravdoshukach", member of the Independent Media Trade Union of Ukraine (IMTUU) for last 12 years, member of the IMTUU Audit Commission since 2009. I wrote to you to call for justice, which I can’t find in Ukraine because of total fear, corruption and deception.

Certainly, you are informed about growth of corruption, authoritarianism and censorship in Ukraine. International media says true that western aid enables graft addiction and tyranny of oligarchs in Ukraine. It seems that USA government, as well as pro-governmental corporations, is supporting Ukrainian oligarchs in shadow intentions to monopolize and rule every sphere of life in Ukraine against all principles of democracy. Unfortunately, human rights and freedom of information in Ukraine become privilege of corrupted elite that suppress all honest people.

United States Agency for International Development (USAID) and associated quasi-NGO (Internews etc.) paying some sort of bribes (so-called “grants”) to quasi-elitary journalists, lawyers, scientists, civic activists, elected representatives, civil servants, even judges, for declared support of democracy, but in fact lobbying interests of oligarchs and promoting neo-feudal world order in Ukraine, based on dictate of monopolistic capital and international monopolies, intolerable national and cultural isolationism, corruption, discriminatory elitism, statism and wild militarism. When the most of Ukrainian people suffering in war, poverty and lack of hope, all so-called reforms in Ukraine called not to fight corruption, but to corrupt Ukrainian authorities, media and NGOs with bribes of USA corporations.

One month ago I suddenly discover that all elected and employed management of Independent Media Trade Union of Ukraine (Head of IMTUU, Committee, and executive office of Committee) was bribed by USAID-funded “U-Media” grants. That uncovered in the next way: they wrote a paper on procedure of grant activity; I criticize that paper in IMTUU mailing list because of excluding Audit Commission from monitoring of finance documentation, contrary to article 5.15 of IMTUU Statute; then they forcedly disconnect me from mailing list and decide to expel me from IMTUU without any legal reasons, contrary to articles 1.2 and 4.8 of IMTUU Statute. On June 4, 2016 grant-bribed leaders of IMTUU were convened IMTUU Council using another “U-Media” USAID grant. They rejected my appellation for illegal expelling, also they dismissed YuriyLukanov, Head of IMTUU, for (probably fictive) grant misusing in sum $240 and because he rejects to support IMTUU demands to expel Russian Federation of Journalists from International Federation of Journalists. Also grant-bribed leaders of IMTUU decided to convene Congress of IMTUU and change “too democratic” IMTUU Statute, also using “U-Media” USAID grants. No doubts, that Congress of IMTUU comes to support authoritarian coup of grant-bribed leaders, because they active bribing regional leaders and take many corrupted members, even non-journalists. For example, some lawyers of IMTUU executive office employed for $1000/month with USAID grants and never worked in journalism become members of IMTUU. So, it seems that IMTUU is dead as representative professional organization and become the branch of USAID.

Article 4 of IFJ Constitution declared that full membership of International Federation of Journalists admitted only for representative, democratic organizations of journalists; a journalist defined as one who devotes the greater part of his/her working time to the profession of journalism and who derives from it most of his/her income being employed or working as a freelance.

It is painful for me to accept that IMTUU no longer meets the conditions of IFJ membership, but it is so. According to Article 14 of IFJ Constitution, I ask you to expel Independent Media Trade Union of Ukraine from membership of International Federation of Journalists. I believe, that IFJ can’t support USA grant-bribing of national journalist organisations, because IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists proclaims the exclusion of every kind of interference by governments or others to our profession.

 

Sincerely, Yuriy Sheliazhenko.

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
2702
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду