13:51
Середа, 25 Січня 2017

Етика та захист неповнолітніх: канадська модель регулювання медіа

«Детектор медіа» продовжує публікувати матеріали спеціального проекту «Саморегуляція і співрегуляція: світовий досвід», започаткованого нами спільно з НАМ і StarLightMedia. Третя стаття з запланованого циклу публікацій присвячена аналізу системи регулювання медіа в Канаді
Етика та захист неповнолітніх: канадська модель регулювання медіа
Етика та захист неповнолітніх: канадська модель регулювання медіа

Першу частину циклу, присвячену особливостям саморегулювання реклами у Франції, читайте за посиланням. Другу частину, присвячену співрегулюванню рекламного контенту у Великій Британії, читайте тут.

Канадська рада зі стандартів мовлення (Canadian Broadcasting Standards Council/CBSC) є незалежною, добровільною організацією, що створена і фінансується приватними мовниками Канади з метою дотримання стандартів мовлення, встановлених цими ж мовниками. Хоча CBSC не є урядовою установою, вона діє за згодою державного регулятора, Канадської комісії з телекомунікацій, радіо та телебачення (CRTC). CBSC діє відповідно до кодексів стандартів для телебачення та радіомовлення. Кодекси були розроблені на добровільній основі галузевими групами і покликані служити керівними принципами для галузі. До складу Ради входять понад 760 представників приватного сектору радіо та телевізійного мовлення (вона не включає державних та суспільних мовників). Канадська модель регулювання медіа, як і британська модель регулювання реклами (якій був присвячений попередній матеріал циклу) має декілька недержавних органів, що долучились до регулювання галузі. Так, разом з CBSC діє Канадська асоціація телерадіомовників (САВ), яка займалась написанням галузевих кодексів та представляє інтереси галузі в органах державної влади.

Місія та принципи

Канадська рада зі стандартів мовлення (CBSC) має п’ять основних цілей своєї діяльності:

 • надання допомоги в застосуванні стандартів мовлення, розроблених приватною індустрією мовлення;
 • інформування громадськості про стандарти та роль Ради в саморегулюванні приватної індустрії мовлення;
 • забезпечення майданчику для скарг громадян щодо порушення норм кодексів;
 • надання рекомендацій приватним мовникам та скаржникам для вирішення справ щодо скарг;
 • інформування телерадіомовників щодо тенденцій, які виникають у суспільстві, з метою розробки способів коригування стандартів мовлення для їхнього задоволення.

CBSC визнає, що свобода вираження думок є одним з основоположних принципів в демократичному суспільстві. Кодекси не суперечать цій соціальній цінності; приватні мовники добровільно створили стандарти для себе, щоб продемонструвати свою прихильність справі відповідального мовлення і чутливість до громад, які вони обслуговують.

Канадська асоціація телерадіомовників (САВ) є національним голосом приватних мовних компаній Канади, що надають переважну більшість канадських програмних послуг, в тому числі приватних радіо- і телевізійних станцій, мереж комерційних мовних послуг.

Мета САВ – представляти і просувати інтереси приватних мовних компаній Канади в соціальній, культурній та економічній структурі країни. Завдання САВ – бути очима та вухами спільноти приватного мовлення, виступати і лобіювати від свого імені і бути центральною точкою дій з питань, що становлять взаємний інтерес.

Структура

CBSC має панелі винесення рішень – групи експертів, що розглядають скарги та приймають рішення, чи було порушено кодекси мовлення. Експерти є представниками різних професійних, етнічних, культурних та мовних груп. Серед них є представники як індустрії, так і влади та громадськості. Експерти беруть участь у роботі органу на добровільній основі.

Панель англійської мови

Ця експертна група розглядає скарги на мовників, що транслюють англомовний контент. Для кожної скарги є, як правило, три експерти від індустрії та три представника громадськості, під керівництвом голови CBSC. CBSC докладає зусиль для забезпечення того, щоб представник мовника, на якого отримана скарга, не брав участі в її розгляді.

Франкомовна панель

Ця експертна група розглядає скарги на франкомовних мовників. Зберігається принцип: три представники індустрії, три від громадськості, під керівництвом голови CBSC. Якщо скарга містить трансляцію на іншій мові, ніж англійська або французька, то CBSC вирішує, яка група розгляне скаргу, і намагається забезпечити участь експертів, які знайомі з мовою і культурою цього питання.

Група з незалежності журналістів

Ця група має справу зі скаргами, які піднімають питання в рамках Кодексу незалежності журналістів. Кодекс охоплює об’єктивність новин, виділення рекламних блоків, надання права відповіді. В групі два представника від мовників, два представника від громадськості та голова CBSC. Принаймні один із представників мовників має бути журналістом.

Голова CBSC

Голова є головним виконавчим директором в CBSC і головою ради директорів. Голова виступає очільником усіх засідань груп експертів (панелей). Голова призначається САВ. Він відповідає за загальне керівництво CBSC, виступає як представник організації в комунікації з урядовими установами, мовниками, навчальними закладами та іншими групами, зацікавленими в діяльності CBSC.

Виконавчий директор

Виконавчий директор також виконує функції секретаря-скарбника. Виконавчий директор несе відповідальність за контроль над щоденними операціями CBSC, контролюючи співробітників і допомагаючи голові.

Рада директорів

Рада директорів CBSC несе відповідальність за затвердження річного звіту CBSC, списку експертів, а також за забезпечення відповідності діяльності організації своїм особам, які працюють в Раді. Вони рекомендуються головою, затверджуються існуючим складом Ради, а потім офіційно обираються САВ. Рада має включати представників індустрії мовлення і широкої громадськості, які представляють різні регіони Канади.

Комітет з призначень

Комітет з призначень вибирає експертів, що працюють у панелях CBSC для винесення рішень. Це гарантує, що список експертів для кожної панелі відповідає принципу різноманітності осіб щодо статі, мови, етнокультурної спільноти, географічного представництва, здібностей і професійного досвіду. Комітет з призначень також гарантує, що експерти є об'єктивними, неупередженими, хочуть служити державі та віддані цілям CBSC.

Канадська асоціація телерадіомовників (САВ ) має наступну структуру:

Виконавча Рада САВ:

 • голова / віце-президент з питань регулювання;
 • заступник голови / віце-президент з операційної діяльності та з питань регулювання;
 • скарбник / віце-президент зі зв'язків з державними органами влади;
 • секретар / віце-президент з правових питань і питань регулювання.

Керівництво:

 • віце-президент з питань регулювання та авторського права;
 • президент і генеральний директор.

Членство

Серед членів CBSC – майже всі приватні мовні компанії Канади, в тому числі радіо- і телевізійні станції, мережі і компанії зі спеціалізованих телекомунікаційних послуг. Будь-яка приватна мовна компанія, що має ліцензію CRTC, може стати членом організації, участь у CBSC є добровільною. Державні мовники, такі як Канадська радіомовна корпорація (Société Radio-Canada), місцеві освітні мовні компанії, суспільні мовники, університетські канали, кабельні станції громад не мають права стати членами CBSC.

Фінансування

CBSE фінансується за рахунок членських внесків, що стягуються з канадських приватних радіо- і телевізійних станцій. CBSE не є державною установою і тому не отримує ніяких грошей від платників податків.

Теми

У своїй діяльності CBSE та САВ спираються на такі кодекси:

 • Кодекс етики;
 • Кодекс САВ, що стосується насильства в телевізійних програмах;
 • Кодекс Канадської асоціації мовників;
 • Рекламний кодекс мовників (діти);
 • Кодекс журналістської незалежності;
 • Галузевий кодекс програмування.

Витяги з Кодексу САВ, що стосуються насильства в телевізійних програмах

Принципи

Канадські приватні мовники розуміють і приймають відповідальність перед глядачами в рішенні проблеми насильства на телебаченні. Тому канадські приватні мовники публічно підтримали такі принципи:

 1. Контент, що містить безпричинне насильство, не може транслюватися
 2. Діти не повинні піддаватися впливу програмування, що не підходить для їхнього віку
 3. Глядачів буде попередньо поінформовано про зміст програми, щоб вони могли вирішити, чи вважають вони за потрібне дивитись її

З прийняттям цього кодексу канадські приватні мовники повинні забезпечити дотримання цих стандартів у виробництві, придбанні, плануванні мовлення.

Цей кодекс призначений для забезпечення того, щоб насильство в програмуванні телевізійної передачі приватними мовниками інтерпретувалося і оцінювалося в межах його драматичного і інформаційного контексту.

Зображення насильства в дитячих програм не повинно бути настільки реалістичним, щоб загрожувати маленьким дітям, імітувати чи применшувати наслідки насильницьких дій.

Зображення насильства в програмі має бути зумовлене темою або сюжетом.

У новинах зображення насильства повинно мати відношення до природи події або історії, що повідомляється.

У всіх жанрах мовлення зображення насильства повинно бути оцінене по відношенню до конкретної програми, її цільової аудиторії та часу мовлення.

Канадські мовники не транслюють контент, який містить сцени насильства, якщо воно не відіграє важливу роль у розвитку сюжету, характеру чи теми матеріалу в цілому або сприяє підвищенню привабливості насильства.

Мовлення для дітей вимагає особливої обережності в зображенні насильства; в дитячих програмах повинно бути зображено дуже мало насильства фізичного, словесного або емоційного.

Програми для дітей повинні ретельно обирати теми, що можуть поставити під загрозу їх почуття безпеки – наприклад, внутрішній конфлікт, смерть батьків або близьких родичів, смерть або пошкодження домашніх тварин, вулична злочинність або вживання наркотиків.

Контент для дітей не повинен містити реалістичні сцени насильства, які створюють враження, що насильство є кращим або єдиним способом вирішення конфліктів між окремими особами.

Контент для дітей не повинен містити реалістичних сцен насильства, які зводять до мінімуму або маскують наслідки насильницьких дій. Будь-які реалістичні сцени насильства повинні зображати, з точки зору людини, наслідки цього насильства по відношенню до своїх жертв і його винуватців.

Програми для дітей не повинні містити страхітливих або іншим чином надмірних спеціальних ефектів, які не вимагає сюжетна лінія.

З повним текстом Кодексу САВ, що стосується насильства в телевізійних програмах, можна ознайомитись за посиланням.

Розгляд скарг

Кодекси і діяльність CBSC мають на меті збалансувати право мовників на свободу вираження поглядів з їх бажанням найкращим чином служити суспільству. CBSC не контролює програмування, а також не виконує функції попереднього цензора. Для того, щоб CBSC ініціювала процес розгляду скарг та перевірила програму, вона повинна отримати скаргу від слухача чи глядача, які бачили або чули щось, що стосується його/її під час трансляції мовника. Кожен громадянин має можливість подати скаргу в три способи: заповнивши бланк скарги на сайті CBSC, написавши лист на адресу органу та надіславши скаргу факсом. Скарга приймається тільки протягом 28 днів після виходу програми в ефір, оскільки за законами Канади, мовник не зобов’язаний зберігати ефірні матеріали більше цього періоду. Якщо скаржник не погоджується з рішенням CBSC, він має право протягом 14 днів передати скаргу до державного органу, Канадської комісії з телекомунікацій, радіо та телебачення (CRTC).

Санкції

У виняткових випадках, коли мовник серйозно та неодноразово порушує кодекси, він може бути виключений як з CBSC, так і з САВ. В більшості випадків CBSC врегульовує питання щодо скарг без застосування санкцій.

Приклад 1

CBSC отримала скаргу на випуск новин телеканалу CTV News Channel.

Суть скарги : В одному з репортажів було показано сержанта Збройних сил Канади, який розповів про обмеження з боку керівництва щодо наявності собак на військовій базі. За його словами, собака, якого він мав, допомагала йому подолати посттравматичний стресовий розлад. В інтерв’ю він говорить, що його собака Дієго допоміг йому перебороти страх натовпу та загалом полегшив життя після перенесеного ним під час участі в бойових діях стресу. Далі було подано коментарі військового командування, що пояснило своє рішення бажанням збалансувати інтереси солдат, які мають тварин в терапевтичних цілях, з інтересами людей, що страждають на алергію чи мають страх перед собаками. Під час репортажу до Дієго було застосовано термін «службовий собака». Глядач стверджував, що цей собака не може називатися «службовим», бо не відповідає визначенню, яке зазначено в Законі про службових собак. Відповідно до цього закону, тільки собаки, навчені акредитованою компанією, що відповідають сертифікації службової собаки, мають необмежений доступ до громадських будівель. Заявник стверджував, що сертифікація має важливе значення, так як тільки належна підготовка гарантує, що такі собаки будуть безпечно поводитися в громадських місцях.

Мовник: CTV News Channel вказав, що термін «службовий собака» було використано в розмовному сенсі, а не суто юридичному. Окремо було визначено, що тема акредитованості собаки не була основною темою матеріалу. Окрім того, було підтверджено, що пес проходив різні тренінги з допомоги солдатам з посттравматичним стресовим розладом.

Рішення: CBSC вважає, що мовник виконав свої зобов’язання та надав всю необхідну інформацію органу та скаржнику. За рішенням CBSC CTV News Channel не має більше жодних зобов’язань перед скаржником та не допустив серйозних порушень.

Приклад 2

CBSC отримала скаргу на телеканал Game TV через трансляцію фільму «Порок» (Eastern promises).

Суть скарги: «Порок» – драматичний фільм 2007 року про російську мафію.

Фільм містить численні повторювання слова «F*ck» та його варіації, а також сцени сексу і насильства. Наприклад, в одній з них головні герої перебувають у борделі. Один із героїв наполягає на тому, що інший повинен мати статеві контакти з однією з жінок. Повія зображалась з оголеними грудьми, було відверто показано статевий акт. Серед численних сцен насильства також є одна, в якій чоловіку перерізають горло, поки він знаходиться в кріслі перукаря. Тіло чоловіка пізніше показано замороженим в морозильній камері. Загалом протягом усього фільму відбуваються дуже тривалі сцени насильства. Game TV випустив фільм до ефіру о 20:00 вечора, без попереднього попередження чи застосування класифікації (позначок).

Рішення: CBSC визнала, що Game TV порушив Кодекс канадської асоціації мовників щодо насильства та Етичний кодекс. Трансляція цього фільму без відображення рейтингу 18+ та в такий час (20:00) заборонена. Мовник має принести вибачення.

Ефективність системи

Відповідно до останнього звіту CBSC за 2014/2016 рік, протягом минулого року орган опрацьовав 1550 скарг. 1099 з них відповідали сфері діяльності органу, а 451 підпадали під юрисдикцію інших організацій.

З 1099 оброблених CBSC скарг 917 стосувались канадських мовників, а 127 – іноземного програмування на території Канади.

Найбільше скарг було отримано на тему дискримінації груп за національною ознакою, етнічною, расовою приналежністю, релігією або інвалідністю. Але жодна з отриманих скарг не була задоволена CBSC як така, що відповідає порушенням мовниками кодексів. В CBSC вважають, що мовникам дозволено транслювати критичні зауваження організацій або груп, що обгрунтовані їх політичними поглядами. Такі коментарі радше відображають плюралізм думок та право на свободу слова, ніж несуть образливий чи невиправдано дискримінаційний характер. Ще одна категорія, щодо якої було отримано численні скарги, – неточна інформація.

Система отримання та реагування на скарги є ефективною і на думку голови CBSC Андре Ноель (Andrée Noël). Так, у звіті вона окремо подякувала мовникам: «Було би упущенням не подякувати нашим мовникам, що поважають кодекси, затверджені ними. Наші мовники, члени органу, прагнуть уникнути повторення своїх помилок чи упущень. У звязку з цим я запевняю їх, що вони можуть розраховувати на нашу повну підтримку і співробітництво, домогу в інформуванні їх співробітнків щодо наших кодексів та рішень».

Відносини з державним регулятором

У той час як CBSC є, з одного боку, добровільним органом саморегулювання, створеним мовниками, Канадська комісія з телекомунікацій, радіо та телебачення (CRTC), з іншого боку, є державним органом, що має стежити за всією індустрією мовлення відповідно до Закону про мовлення. Незважаючи на те, що це не має відношення до діяльності CBSC, CRTC також відповідає за нагляд за всією телекомунікаційною галуззю відповідно до Закону про телекомунікації. В своїй заяві від 1991 року CRTC оголосила про свою повну підтримку CBSC, а також про те, що скарги щодо мовників і питань, які охоплюються галузевими кодексами, може отримувати CBSC, а CRTC також передаватиме до CBSC питання, які знаходяться в компетенції Ради. Скарги на мовників, які не беруть участі в CBSC, розглядаються в CRTC. CRTC також виступає як «апеляційний» орган для тих, хто незадоволений рішенням, винесеним в CBSC, і хотів би, щоб це рішення було переглянуто.

Фото надані авторами

Ілюстрація: revolutionaryparent.com

Всі матеріали розділу / жанру:
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
2653
Переглядів
Коментарі
Код:
Им'я:
Текст:
Коментувати
Коментувати
Нові тексти на ДМ
2016 — 2019 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду