10:35
Неділя, 4 Серпня 2019

Медіачек: висновок щодо матеріалу газети «Автограф»

929
Медіачек: висновок щодо матеріалу газети «Автограф»
Медіачек: висновок щодо матеріалу газети «Автограф»

У рамках Спільного механізму громадських організацій «Детектор медіа» та «Інститут масової інформації» для розгляду скарг на ЗМІ «Медіачек» було подано скаргу на матеріал вебсайту газети «Автограф» під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби» від 27 червня 2019 року. «Детектор медіа» публікує повний текст висновку.

Нагадаємо, «Детектор медіа» та «Інститут масової інформації» запустили механізм скарг на неякісні журналістські матеріали, які порушують законодавство та професійні стандарти. На сайтах «Детектор медіа» та «Інститут масової інформації» розміщено спеціальну форму для подання публічної скарги. Поскаржитися може кожен користувач, анонімні скарги не розглядаються. Цей механізм слугуватиме для оперативного консультування щодо порушень у ЗМІ. У випадку, якщо подані матеріали свідчать про наявність складної ситуації, організації передають скарги до розгляду в Комісію журналістської етики (КЖЕ) та Незалежну медійну раду (НМР).

Висновок № 16 щодо матеріалу газети «Автограф» під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби»

І. Дані щодо скарги та оскарженого матеріалу

1. 11 липня 2019 року. до ініціативи «Медіачек» надійшла скарга від Головного редактора «Кременчуцької газети» щодо матеріалу газети «Автограф» під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби» в номері за 27 червня ц. р. Скарга мотивована крадіжкою інтелектуальної власності редакцією газети «Автограф».

2. Посилання на відповідну заяву на сайті «Кременчуцької газети» - тут.

Також редакція останньої надала ініціативі «Медіачек» фото відповідної сторінки з газети «Автограф».

3. Зміст претензій редакції «Кременчуцької газети» до редакції газети «Автограф». У скарзі зазначається, що в номері за 27 червня редакція газети «Автограф» розмістила матеріал про масовий мор риби й використала фотографію «Кременчуцької газети». Стверджується, що редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев особисто фотографував рибу й розмістив цю фотографію на сайті видання. Але редакція «Автографа» нібито трохи підрізала світлину й виставила у своєму виданні.

4. Ініціатива «Медіачек» надіслала на редакційну електронну пошту, зазначену у вихідних даних газети «Автограф», прохання прокоментувати звинувачення з боку редакції «Кременчуцької газети», відповіді на яке від редакції газети «Автограф» не надійшло.

ІІ. Стандарти журналістської етики та законодавство, які регулюють дану сферу суспільних відносин

Кодекс етики українського журналіста:

  • «Плагіат несумісний із званням журналіста» (п. 14).

Закон України «Про авторське право й суміжні права» (№ 3792-XII):

  • «службовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем» (ст. 1);
  •  «об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:… фотографічні твори...» (п. 10 ч. 1 ст. 8);
  • «до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.» (ч. 1 ст. 15);

  • «виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем» (ч. 2 ст. 16);
  • «порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є:

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам;

в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору» (ст. 50).

ІІІ. Оцінка розглядуваного матеріалу

Питання дотримання авторського права щодо фотографій, використаних у друкованих виданнях, є одним із проблемних в українській журналістиці. Порівняно з дотриманням указаних прав на журналістські тексти, це питання має свою специфіку.

Порівняння використаних у ЗМІ фото. На вебсайті «Кременчуцької газети» оприлюднено матеріал під назвою «Шок: у Кременчуці масова загибель риби на Дніпрі (Доповнено)», датований 23 червня ц. р. Матеріал ілюструється низкою фото. Водночас у примірнику газети «Автограф» наявний матеріал під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби», датований 27 червня ц. р., проілюстрований також кількома фото. Друге зверху фото з вебсайту «Кременчуцької газети» майже ідентичне крайньому зліва фото із примірника газети «Автограф». Зокрема, ракурс зйомки виглядає ідентичним: на обох фото зображено край водойми з мертвою мілкою рибою на березі. На обох фото в лівій частині помітні бетонні берегові укріплення, вгорі кожного з фото вдалині — металева вежа. Конфігурації розміщення тушок мертвої риби на обох фото практично ідентичні. Відмінності наявні лише в тому, що на верхню частину фото із примірника газети «Автограф» уміщено текст «риба та раки буквально встелили береги Дніпра», а також у цього фото верхня й нижня частини містять менше зображення, тобто це фото виглядає усіченою копією фото із сайту «Кременчуцької газети».

Ініціатива взяла до уваги, що з двох майже однакових фото опубліковане на вебсайті «Кременчуцької газети» датоване на чотири дні раніше за фото з газети «Автограф». Також узято до уваги відсутність реакції редакції «Автографа» на прохання ініціативи надати коментарі щодо претензій до фото (прохання було надіслане на адресу електронної пошти, вказану у вихідних даних цієї газети, тобто через задекларований редакцією засіб її зв'язку з аудиторією та іншими суб'єктами й у спосіб, який також дозволяє зафіксувати зміст повідомлень. Повідомлень від сервісу електронної пошти про нефункціонування чи неотримання на електронну пошту в інший спосіб редакцією даного листа не надходило).

Закон України «Про авторське прав й суміжні права» визначає, що для використання вже оприлюдненого фото необхідна згода володільця авторського права, в даному випадку —  роботодавця автора фото, тобто суб'єкта, що виконує функції редакції «Кременчуцької газети». На відміну від законодавчих винятків щодо використання текстів журналістських матеріалів, які в низці випадків допускаються без згоди їхніх авторів, такі винятки не стосуються фотографій. Зі скарги випливає, що редакція газети «Автограф» не запитувала згоди на використання фото. Ця редакція не відреагувала на прохання від ініціативи прокоментувати претензію, а опубліковане в газеті «Автограф» фото датоване пізніше порівняно із фото на вебсайті «Кременчуцької газети». Ці обставини в сукупності дають достатні підстави вважати, що редакція газети «Автограф» без дозволу правоволодільця використала фото «Кременчуцької газети».

Щодо порушення Кодексу етики українського журналіста. Кодекс оперує терміном «плагіат», не надаючи його визначення або ознак цієї дії. Натомість Закон України «Про авторське прав й суміжні права» визначає порушення у формі плагіату як опублікування твору під певним іменем.

Але в даному випадку опублікування обох фото було здійснено без зазначення імені автора (або володільця майнових авторських прав).

При вирішення питання щодо того, наскільки широко необхідно тлумачити термін «плагіат» у даному Кодексі, ініціативою взяла до уваги Рішення Комісії з журналістської етики від 17 жовтня 2017 року за скаргою від імені пана Вільяма Мюррея (William Murray) за п. 14 Кодексу. У резолютивній частині цього рішення, зокрема, зазначається: «Наголосити, що використання результатів чужої авторської праці у будь-якій формі — як текстів, так і візуальних творів —  несумісно із професійною діяльністю журналіста». Тобто Комісія застосовує розширене тлумачення терміна «плагіат» у Кодексі, охоплюючи будь-яке використання чужих творів, очевидно, якщо воно не санкціоноване правоволодільцем або законом.

Виходячи з цього ініціатива «Медіачек» також вважає, що в розглядуваному випадку, зважаючи на викладене в попередніх пунктах, мало місце порушення п. 14 Кодексу етики українського журналіста.

З урахуванням вищенаведеного констатуємо, що редакція газети «Автограф» у випуску за 27 червня ц. р. при використанні фото для ілюстрації матеріалу «На Дніпрі стався масовий мор риби» порушила вимоги п. 14 Кодексу етики українського журналіста, а також допущено порушення за п. «а» ст. 50 Закону України «Про авторське право й суміжні права».

31 липня 2019 року

Читайте також

Фото: kremen.today

Всі матеріали розділу / жанру:
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
929
Переглядів
Коментарі
Код:
Им'я:
Текст:
Коментувати
Коментувати
Нові тексти на ДМ
2016 — 2020 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
DMCA.com Protection Status
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду