Уряд вніс законопроект про іномовлення: Ukraine Tomorrow хочуть утворити у формі державного підприємства

Уряд вніс законопроект про іномовлення: Ukraine Tomorrow хочуть утворити у формі державного підприємства

14 Липня 2015
4083

Уряд вніс законопроект про іномовлення: Ukraine Tomorrow хочуть утворити у формі державного підприємства

4083
Уряд вніс законопроект про іномовлення: Ukraine Tomorrow хочуть утворити у формі державного підприємства
Уряд вніс законопроект про іномовлення: Ukraine Tomorrow хочуть утворити у формі державного підприємства

Кабінет Міністрів України вніс до парламенту законопроект «Про систему іномовлення України». 13 липня проект було зареєстровано у Верховній Раді за № 2334а.

 

Відповідно до законопроекту, в Україні за рішенням Кабінету Міністрів утворюється державне підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України Ukraine Tomorrow» (ІНТУ) на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"» та ТОВ «Банківське телебачення».

 

ІНТУ утворюється «з метою задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців, захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів», та підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

 

Ліцензування ІНТУ відбувається шляхом переоформлення ліцензій ДТРК «Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"» і ТОВ «Банківське телебачення» на поза конкурсних засадах на підставі заяви, поданої ІНТУ до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, протягом 10 робочих днів з дня отримання такої заяви. Строк дії ліцензії ІНТУ становить сім років. При цьому ІНТУ звільняється від сплати ліцензійного збору.

 

Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України - тобто Міністерством інформаційної політики. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада, порядок формування яких встановлюється статутом.

 

Фінансування ІНТУ передбачено з державного бюджету України окремим рядком у розмірі не менш як 0,04% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік.

 

Також джерелами фінансування ІНТУ можуть бути: кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції, від трансляції реклами, плата за надання в користування авторськими та суміжними правами, добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань) та інші надходження, не заборонені законодавством.

 

В ефірі ІНТУ дозволяється трансляція реклами у квотах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне мовлення і законом «Про рекламу». Однак в ефірі ІНТУ заборонена політична реклама будь-якої форми, в тому числі прихована, а також алкогольна і пивна реклама та спонсорство (крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань та на виконання міжнародних зобов'язань перед Європейською мовною спілкою). Соціальна реклама в ефірі ІНТУ не повинна містити вказування на конкретну продукцію та її виробника, рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

 

Законопроектом забороняється відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна ІНТУ, об'єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані.

 

ІНТУ здійснює свою діяльність на підставі статуту, який розробляється Міністерством інформаційної політики та затверджується Кабінетом Міністрів України. Статут визначає повноваження органів управління ІНТУ і їхню компетенцію та має містити:

- гарантії незалежності іноземного мовника;

- положення щодо повноважень органів управління ІНТУ, структуру ІНТУ (зокрема положення щодо редакційної ради та інших структурних підрозділів ІНТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення);

- порядок формування керівних і наглядових органів ІНТУ;

- положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі ІНТУ.

 

У законопроекті задекларовано, що іномовлення України:

- узгоджується із загальними цілями зовнішньої політики України, відповідає міжнародним стандартам та договірним зобов'язанням України;

- здійснюється на основі найвищих професійних стандартів журналістики;

- ґрунтується на достовірній інформації, важливій його потенційній аудиторії;

- сприяє дотриманню прав людини.

 

Діяльність ІНТУ провадиться на принципах:

- всебічного, об'єктивного і збалансованого інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів з усвідомленням того, що програми ІНТУ впливають на взаємовідносини України з іншими країнами;

- невтручання у внутрішню політику країн, на які поширюється мовлення ІНТУ;

- чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

- вільного вираження поглядів, думок і переконань;

- незалежності редакційної політики від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

- відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

- прозорості та відкритості у своїй діяльності;

- поваги до моральних, релігійних та ідеологічних переконань радіослухачів і телеглядачів.

 

Законопроектом забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність ІНТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється ІНТУ.

 

В умовах воєнного, надзвичайного стану та в особливий період обмеження іномовлення України запроваджуються на умовах та в порядку, визначених Міністерством інформаційної політики.

 

Основними завданнями ІНТУ, відповідно до законопроекту, є:

- об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні;

- інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України;

- забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України щодо важливих тем, насамперед у галузі політики, культури та економіки, з метою сприяння взаєморозумінню та обміну ідеями між різними культурами і народами світу;

- забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

- сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;

- забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;

- розвиток і зміцнення статусу української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

- сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних груп;

- надання іноземній аудиторії затребуваних інформаційних продуктів;

- сприяння зміцненню міжнародного авторитету України та зростання інвестиційної привабливості.

 

Згідно із законопроектом, ІНТУ здійснює публічне поширення інформаційного продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного зв'язку та інтернет у цифровому, аналоговому чи/та друкованому вигляді за межами України. Матеріали (передачі) ІНТУ можуть поширюватися в Україні на підставі угод з операторами телекомунікаційних мереж, провайдерами телекомунікацій та провайдерами програмної послуги для задоволення потреб громадян. Водночас в особливих обставинах трансляція програм ІНТУ може здійснюватися на території України через цифрові й аналогові мережі, тимчасово надані державою або іншим мовником.

 

Передбачено, що програми ІНТУ виробляються українською, а також іншими мовами.

 

Редакційна політика ІНТУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі закордонних українців за межами України, про офіційну позицію держави Україна, а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду, зокрема у разі проведення на території України антитерористичних операцій, - інформування аудиторії, що перебуває на відповідних, в тому числі тимчасово окупованих територіях.

 

При цьому не допускається використання ІНТУ для поширення матеріалів та відомостей:

- які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;

- які можуть призвести до свавілля чи насилля у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;

- які пропагують війну;

- порнографічного змісту;

- які становлять загрозу розвитку і вихованню дітей та молоді.

 

Також забороняється розповсюдження ІНТУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану рекламу і «мають ознаки однобічного представлення інтересів»name="n263"> партій, компаній, осіб тощо.

 

Законопроектом передбачено публічну звітність ІНТУ. Щороку не пізніше 10 грудня ІНТУ має подавати на затвердження Міністерству інформаційної політики звіт про програмну діяльність за поточний рік. Затверджений звіт публікується на офіційному сайті міністерства.

 

У разі ухвалення Верховною Радою закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Раніше в інтерв'ю «Детектор медіа» міністр інформаційної політики Юрій Стець повідомив, що протягом травня Міністерство інформаційної політики напрацювало законопроект про іномовлення. Згідно з первинним варіантом законопроекту, канал Ukraine Tomorrow передбачалося створити у формі публічного акціонерного товариства (ПАТ), 100 % акцій якого належатиме державі. Так само, до речі, прописано в законі про суспільне мовлення. Тільки якщо на суспільному мовнику керівництво призначатиметься наглядовою радою, то директора Ukraine Tomorrow, за законопроектом, буде призначати особисто міністр інформаційної політики.

 

Зі слів пана Стеця, на Ukraine Tomorrow працюватиме близько 250 осіб, будуть нові обличчя. Бюджет каналу - 200 млн грн, фінансуватися він буде не тільки з держбюджету, а й залучатиме меценатські кошти і гранти.

 

Про наміри створити Ukraine Tomorrow на базі ДТРК «Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"» (УТР) і ТОВ «Банківське телебачення» (телеканал БТБ) було відомо давно. Ще в березні 2015 року телеканал Національного банку України БТБ (ТОВ «Банківське телебачення») було передано Міністерству інформаційної політики. А наприкінці червня Мінінформполітики було передано УТР (раніше підпорядковувалася Державному комітету телебачення і радіомовлення) разом з Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» (підпорядковувалося напрямку Кабміну).

 

Нагадаємо, що під час круглого столу «Правові основи організації та принципи діяльності іноземного телебачення і радіомовлення України», який проводила 20 червня ГО «Детектор медіа», медіаекспертами та юристами було висловлено багато зауважень щодо недоліків законопроекту. Зокрема, учасники зазначали, що закон має передбачати повноцінну мультимедійну систему іномовлення, включно із телебаченням, радіо та інтернетом. Нинішній же законопроект орієнтований лише на телеканал Ukraine Tomorrow. Крім того, експерти акцентували увагу, що у проекті закону недосконало прописана система фінансування та розпорядження коштами, а також процедура призначення гендиректора телеканалу (детальніше про результати експертного обговорення - у репортажі MediaSapiens).

 

«Детектор медіа»

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
4083
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду