ПРОЕКТИ
13:27
Вівторок, 28 Березня 2017

Оновлені рекомендації Ofcom щодо захисту дітей у програмах

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення в межах дискусії щодо захисту дітей (як під час телевиробництва, так і від шкідливого телевізійного контенту) звернулася по експертну допомогу до колег з британського регуляторного органу Ofcom. Ofcom поділився з Нацрадою своїм досвідом регулювання цього питання й надіслав оновлені рекомендації для мовників щодо захисту дітей, які беруть участь у телерадіопрограмах. «Детектор медіа» публікує неофіційний переклад цих рекомендацій, який зробила Нацрада.
Оновлені рекомендації Ofcom щодо захисту дітей у програмах
Оновлені рекомендації Ofcom щодо захисту дітей у програмах

30 березня 2015 року Ofcom видав оновлені рекомендації для мовників щодо забезпечення захисту благополуччя дітей, які беруть участь у теле- та радіопрограмах.

Захист осіб, які не досягли 18-річного віку представляє основоположний інтерес для Ofcom. Оновлені рекомендації встановлюють кроки, які мають бути вжиті мовниками для забезпечення захисту дітей у програмах перед, під час та після їх трансляції.

Мовники повинні уважно обдумати всі фактори, які можуть вплинути на благополуччя дитини під час створення програми або в результаті її появи у теле- чи радіоефірі. Такі фактори, як вік, зрілість, основна тематика, а також попередній життєвий досвід можуть вплинути на те, як дитина реагуватиме на таку демонстрацію себе.

Цей документ оновлює попередню роботу Ofcom у цій сфері, яка зосереджувалась на тому, що мовники мали виносити благополуччя дитини-учасника у центр редакційних та виробничих рішень. Цей оновлений документ базується на результатах подальших досліджень, експертних консультацій та зворотнього зв’язку від індустрії.

Захист дітей від шкоди

Рекомендації/керівництво побудовані на правилах, прописаних у Кодексі мовлення Ofcom, та встановлюють стандарти теле- та радіоконтенту, включаючи поради мовникам щодо:

Оцінки ризиків – мовники повинні вирішити питання щодо проведення детальної та тривалої оцінки ризиків, які охоплюють як ризики для здоров’я і безпеки дитини, так і її емоційного благополуччя.

Експертні консультації – мовники повинні вирішити, чи є доречним та належним залучення експертних консультацій для визначення найкращих інтересів дитини, яка залучена до процесу.

Найкращі практики – нові рекомендації також роз’яснюють потребу, у деяких випадках, для мовників щодо надання консультацій та порад малолітнім учасникам та їх сім’ям щодо будь-яких ймовірних інтересів ЗМІ та соціальних медіа. Також рекомендаціями встановлюються кроки, які мовники повинні врахувати під час надання допомоги учасникам та їх сім’ям у розумінні будь-яких негативних наслідків, таких як онлайн-цькування, після трансляції.

Якщо діти та молоді люди беруть участь у програмах, мовники повинні також враховувати, яку інформацію слід було б довести до відома глядачів. Це зумовлено тим, що рівень захисту, що застосовується для захисту осіб, які не досягли 18-річного віку,. є не завжди зрозумілим для аудиторії.

Директор Ofcom з питань стандартів та ліцензування контенту та нагляду за їх дотриманням Тоні Клоуз зазначив: «Ofcom ставиться до питання захисту дітей надзвичайно серйозно, незважаючи не те, чи є вони глядачами або слухачами, або активними учасниками програм. Ці рекомендації є результатом детального аналізу наших попередніх досліджень та рішень. Цей документ представляє важливий крок у забезпеченні захисту фізичного та емоційного благополуччя/здоров’я та гідності дітей, які беруть участь або залучені у теле- та радіопрограми».

Примітки:

 1. Відповідно до Правила 1.28 Кодексу мовлення, яке говорить, що необхідно дотримуватись належної обережності по відношенню до фізичного та емоційного здоров’я та гідності дітей, які беруть участь або залучені до програм. Це не залежить від наявності згоди, надана учасником, або одним з його батьків або опікунів. Правило 1.29 говорить, що особи, які не досягли 18-річного віку, не повинні зазнавати зайвого психологічного стресу або тривоги від свого залучення у програми або від трансляції цих програм.
 2. У 2007 році Ofcom видав рекомендації для мовників щодо участі молодих людей у програмах, що відображають потребу у благополуччі дітей-учасників в якості центрального аспекту редакційних та виробничих рішень. Рекомендації 2007 року були підготовлені за результатами дослідження Ofcom та «підтримані» відповідними правилами чинного Кодексу мовлення.
 3. Ofcom визнає, що рішення мовників по забезпеченню належної відповідності залежатимуть від кожної окремої дитини, від рівня та характеру їх участі та характеру програми.

Оновлені рекомендації Ofcom щодо захисту дітей у програмах

Дане роз’яснення щодо Правил 1.28 та 1.29 (від березня 2015 року) оновлює та заміняє попередні опубліковані роз’яснення цих правил, які можна знайти у цьому документі: Роз’яснювальні положення, видання шосте: 30 березня 2015 року.

Правило 1.28-1.29: Залучення людей, що не досягли 18-річного віку, у програми

Якщо людина, яка не досягла 18 років, з’явилась в або взяла участь у будь-якому відношенні у програмі, мовник має гарантувати, що така участь відповідатиме Правилам 1.28 та 1.29 (*1).

Мовники мають відповідально поставитись до захисту будь-яких учасників віком до 18 років. Рівень такої відповідальності залежатиме від всіх пов’язаних обставин, включаючи характер появи та рівень участі кожної особи до 18 років. Це застосовується як у разі оригінального виробництва матеріалу, так і у разі використання матеріалу інших джерел. Розгляд питання щодо благополуччя дитини має бути центральним питанням виробництва.

Вступ

Це керівництво було оновлено з метою відображення результатів нещодавніх досліджень у цій сфері та за результатами консультацій із зацікавленими сторонами.

Керівництво містить рекомендації, які допомагатимуть мовникам досягти належного рівня захисту осіб, які не досягли 18 років, у програмах таким чином, щоб забезпечити відповідність програми правилам 1.28 та 1.29.

Як завжди, однак, відповідальність за забезпечення відповідності залишається за мовником, якому потрібно буде вирішувати, які заходи будуть належними у конкретних обставинах конкретних програм, жанрів та форматів (*2). Правила застосовуються до всіх мовників: як телевізійних, так і радіо. Основним об’єктом розгляду цього керівництва, однак, є участь, у бідь-якому відношенні, осіб, які не досягли 18 років, у телевізійних програмах, оскільки їх участь у телевізійних програмах є набагато розповсюдженішою, у порівнянні з радіо. Багато з цих рекомендацій можуть застосовуватись по відношенню до радіо програм.

Наше дослідження (*3) показало, що як дорослі, так і діти схвально оцінюють та їм подобається представлення осіб віком до 18 років у програмах. Діти формують стійкі погляди та відчуття з дуже раннього віку і це явище заслуговує на те, щоб  бути побаченим і почутим у програмах. Однак, здатність учасників зважено оцінювати потенційні наслідки участі можуть суттєво різнитись, виходячи з віку, зрілості та особистих обставин.

Ключові питання

Правило 1.28

«Необхідно дотримуватись належної обережності по відношенню до фізичного та емоційного здоров’я та гідності людей, що не досягли 18-річного віку, які беруть участь або якимось іншим чином залучені до програм. На це жодним чином не впливає будь-яка згода, надана учасником, або одним з його батьків або іншою особою, старшою за 18 років, що діє на правах батьків».

Існує три ключових принципи, які мовники мають брати до уваги при застосування цього правила:

 1. Центральним елементом Правила 1.28 є поняття «належної обережності»

Поняття «належний» застосовується у однаковий спосіб, у який це поняття застосовується у інших частинах Кодексу. Така характеристика вказує на те, що рівень обережності повинен бути «таким, що відповідає конкретним обставинам».

 1. Мовник повинен вирішувати, що є належним у кожному конкретному випадку (*4):

Незважаючи на те, що ці рекомендації, або альтернативні заходи, є найналежнішими, вони будуть варіюватись відповідно до конкретних програм та характеру і ступеня залучення дитини. Інші фактори включають вік учасника, його зрілість та здатність здійснювати судження щодо участі та її ймовірних наслідків.

 1. Фраза «фізичне та емоційне здоров’я та гідність людей, що не досягли 18-річного віку» вказує на широкий потенціал, який участь у програмі може мати для цієї вікової групи:

Експертна думка вказує на те, що дитяча вразливість та здатність до відновлення нормального функціонування може дуже суттєво різнитись залежно від таких факторів: вік; стать; зрілість; культурний, етичний та релігійний досвід; особисті обставини; попередній життєвий досвід. Мовникам не слід робити припущень, що кожна молода людина реагуватиме у однаковий спосіб на участь у виробництві.

Правило 1.29

«Люди, які не досягли 18-річного віку, не повинні зазнавати зайвого психологічного стресу та тривоги від їх залучення до програм або від трансляції цих програм».

До ключових аспектів, які мовники повинні взяти до уваги при застосування Правила 1.29, належать:

Деякі жанри та формати програм фокусуються на тематиці конфліктів та криз. Вона часто передбачають висвітлення досвіду, який спричинив, або може спричинити, психологічний стрес або тривогу.

Мовники мають робити дуже виважені/обережні рішення при залученні осіб, які не досягли 18-річного віку, у такі програми та враховувати, наприклад, вік, зрілість та особисті обставини молодої людини перед прийняттям рішення про її залучення. Мовники мають також враховувати характер та зміст програми та характер та обсяг залученості дитини.

Правило 1.29 не вимагає уникнення всього можливого психологічного стресу або тривоги для осіб, які не досягли 18-річного віку, які беруть участь у програмах. Це відображає той факт, що може існувати певна частина редакційного контенту, у якому є обґрунтованим для дитини, яка бере участь у програмі, демонстрація її досвіду по відчуванню психологічного стресу або тривожності. Слово «зайвий» у правилі означає рівень психологічного стресу та тривожності, який не можна обґрунтувати редакційним контентом, і який має ризик завдання шкоди фізичному та емоційному здоров’ю та гідності особи, яка не досягла 18-річного віку.

Правило 2.3

«При застосуванні загально визнаних стандартів мовники повинні забезпечити, щоб використання матеріалу, який може образити, було обґрунтовано контентом… Також необхідно демонструвати належну інформацію, якщо вона допоможе уникнути або мінімізувати образу».

Ключовим принципом, якого повинні дотримуватись мовники при застосуванні Правила 2.3 стосовно участі осіб, які не досягли 18-річного віку, у програмах, є таким:

Рівень уваги мовників до захисту осіб, які не досягли 18-річного віку, є не завжди очевидним для аудиторії. Якщо діти або молоді люди беруть участь у програмах, мовники повинні вирішити, чи може демонструватись «належна інформація» для уникнення або мінімізації будь-яких образ.

Не існує чіткої вимоги в рамках Правила 2.3 для мовників щодо надання аудиторії інформації про вжиті мовником заходи захисту осіб, які не досягли 18-річного віку. Належна інформація про застосовані гарантії захисту може допомогти у певних обставинах для адекватного захисту глядачів шляхом зниження ризику образи (як це зрозуміло з Правила 2.3: «Також необхідно демонструвати належну інформацію, якщо вона допоможе уникнути або мінімізувати образу»).

Мовники мають редакційну свободу у вирішенні щодо того чи є прийнятним, коли та як найбільш прийнятно надавати інформацію для пом’якшення образи у конкретних ситуаціях. Рівень будь-якої «належної інформації» буде залежати від усіх пов’язаних обставин характеру та змісту програми та/або характеру та обсягу участі дитини.

Найкращі практики

Ofcom на тривалій основі здійснює моніторинг та оцінку того, як ряд мовників забезпечує дотримання ними Правил 1.28 та 1.29 Кодексу. Результатом цих процесів, а також проведених консультацій, ми порадили мовниками розглянути аналітичну довідку щодо поточної найкращої практики індустрії, наведених нижче, при застосуванні цих правил. Цей процес охоплює всі стадії виробництва: передвиробництво; під час виробництва; та постпродакшн (включаючи період після трансляції). Ofcom визнає, що міра, у якій мовник приймає рішення слідувати цій найкращій практиці, залежатиме від кожної окремої дитини, рівня та характеру її участі та характеру програми.

Передвиробництво

1. Документоване керівництво для внутрішньокорпоративних та незалежних виробничих команд

У персоналу, що працює над виробництвом, повинен мати легкодоступний ресурс відкритої інформації щодо забезпечення прийняття ключових рішень мовником при роботі з неповнолітніми.

Залежно від характеру та контенту програми та рівня залученості в участь, Ofcom рекомендує розробити письмове керівництво для роботи з особами, які не досягли 18-річного віку, і забезпечити повну поінформованість персоналу, що працює над виробництвом, щодо наявності такого документу.

Незалежні виробничі компанії, які працюють з дітьми можуть також розглянути можливість розробки своїх власних письмових протоколів по забезпеченню захисту додатково до керівництв мовників та рекомендацій Ofcom.

2. Попередні перевірки

Ми рекомендуємо, щоб мовники забезпечили проведення належних попередніх перевірок щодо соціальних, сімейних, медичних та освітніх умов осіб, які не досягли 18-річного віку. Ці перевірки будуть варіюватись залежно від характеру та контенту програми та рівня участі молодої людини.

У деяких випадках може бути корисним для виробників програм документувати відстеження відповідних перевірок, листування та будь-яких питань. які постають в рамках цього процесу.

3. Оцінка ризиків – як фізичних, так і емоційних/розумових

Якщо доречно, детальна оцінка ризиків може допомогти забезпечити дотримання вимог Правил 1.28 та 1.29.

Діти та молоді люди різняться рівнем своєї вразливості та здатності до психологічного відновлення; своїм віком, статтю, фізичними та розумовими можливостями, своєю зрілістю, своїм культурним, етнічним та релігійним оточенням та своїм попереднім життєвим досвідом. Всі ці критерії можуть сплинути на те, як діти можуть зреагувати на певні конкретні обставини та характер їх «ролі» у програмі. Тому всі ці фактори мають бути враховані при проведенні оцінки ризиків.

Виробництва на постійній основі розглядають оцінку ризиків щодо фізичного здоров’я та безпеки. Ofcom рекомендує, що у деяких обставинах може бути корисною задокументована оцінка ризиків щодо впливу участі у виробництві на емоційний та розумовий стан та благополуччя молодої людини (див. також «експерти з професійною підготовкою» по тексту нижче). Наприклад: якщо дитина дуже маленька або не стикалась раніше з акторською грою; якщо діти беруть участь у виробництві, що може розширити їх емоційну зрілість або досвід; або якщо формат/жанр або конкретна сцена у виробництві може включати потенційні негативні ризики.

Оцінки ризиків, задокументовані під час проходження етапів передвиробництва (які охоплюють як здоров’я, безпеку і фізичне благополуччя, так і емоційне благополуччя) можуть бути дуже корисними в якості документальних підтверджень, якщо будуть підніматись регуляторні питання після трансляції.

Якщо є потреба, оцінка ризиків може продовжуватись на етапах виробництва та пост-виробництва, а також для забезпечення фізичного та емоційного благополуччя, якщо вони визнані необхідними під час виробничого процесу.

(Примітка: Більш детальні корисні роз’яснення щодо оцінки ризиків, видані Урядом Шотландії, можна знайти за посиланням. Регуляторна база Шотландії для ліцензування участі дітей та молодих людей вимагає, щоб оцінка ризиків подавалась як частина ліцензійної заяви.)

4. Експерти

Ofcom визнає, що ніхто не може передбачити кожний можливий вплив. Однак, ми пропонуємо, що мовники вирішували на ранніх етапах у процесі передвиробництва, чи є потреба у отриманні консультацій відповідних експертів, таких як адвокати, дитячі психологи, лікарі або вчителі, щодо ймовірного впливу участі на особу, яка не досягла 18-річного віку.

Жанр та формат програми, конкретна специфічна сцена та/або вік молодої людини та їх життєвий досвід і зрілість можуть вплинути на обсяг експертної думки, яка вважатиметься належною.

На мовника, за результатами консультацій з виробничою командою, покладається визначення того, які обставини можуть зумовити експертні консультації. Мовники ж мають, зокрема, вирішити: характер та міру участі малолітньої особи; чи може мати їх участь будь-який вплив на їх емоційне або фізичне благополуччя; чи має сцена потенціал зашкодити вразливій малолітній особі; та чи можуть бути будь-які потенційні негативні наслідки від їх залучення.

Якщо буде вирішено, що експертні консультації, що необхідна експертне консультування, мовники та виробничі компанії повинні, залежно від відповідних обставин, вирішити, яким має бути рівень експертизи (наприклад, належне розуміння процесу телевиробництва) з метою забезпечення того, що експерт зможе надати консультацію щодо можливих наслідків участі малолітнього(іх).

За деяких обставин може бути доречним продовжувати використовувати консультативну допомогу одного і того ж експерта протягом всього виробничого процесу для здійснення безперервної оцінки ризиків.

5. Ведення записів

Виробничі команди можуть часто швидко розгруповуватись після виробництва. Тому, за певних обстави може бути доречним забезпечувати мовників копіями всіх ключових відповідних документів в процесі виробництва, або щонайменше невдовзі після завершення виробництва, щоб забезпечувати належне реагування у випадках, якщо Ofcom вимагатиме інформацію стосовно відповідності вимогам Правил 1.28 та 1.29 після трансляції програми.

6. Учасники, які не досягли 16-річного віку

Для тих учасників. які не досягли 16-річного віку, Кодекс (*5) вимагає, щоб мовники, як правило, отримували згоду від батьків, опікунів або інших осіб, старших за 18 років, що замінюють батьків. Однак, Ofcom нагадує мовникам, що така згода жодним чином не впливає на дотримання ними Правил 1.28 та 1.29.

За результатами експертних консультацій, Ofcom розуміє, що з раннього віку діти виражають своє бажання («згоду») на участь або залучення до програм. Належне роз’яснення та надання суттєвої інформації дітям, які не досягли 16-річного віку про справжній характер їх залучення, а також будь-яких ймовірних наслідків їх участі (дозволити здійснити «поінформовану згоду») буде варіюватись зважаючи на їх вік, зрілість та навички розуміння.

У випадку, коли діти не можуть надати поінформовану згоду, наприклад, якщо це малюки від народження до 5 років, можуть знадобитись додаткові критерії для рішення, зокрема і потреба у належному експертному консультуванні.

Діти часто сприймають дорослих, особливо маленькі діти, як осіб, що викликають довіру. Тому, дитині може бути важко відмовити пропозиції дорослої людини щодо участі. Тому важливо, щоб виробники програми дали дитині зрозуміти, що прийнятною є як її згода, так і відмова, якщо її запрошують взяти участь у програмі.

Малоймовірно, що діти повністю здатні зрозуміти процес запису, редагування та трансляції контенту, або як їх участь стикається з цими процесами, тому рекомендується вчинити просте, дружнє по відношенню до дитини роз’яснення. Важливо, щоб дитина не зазнавала тиску та їй надавалось достатньо часу для обробки наданої інформації. Може допомогти, особливо для маленьких діток, запитання для дитини щодо того, що на їх думку буде включати їх залучення до процесу.

Експертні поради коментують, що маленькі діти не завжди можуть словами висловити тривогу та непевність, особливо у оточенні невідомих дорослих людей. Невербальні показники можуть відображати дитячі сумніви щодо участі.

Якщо доречно, рекомендується, щоб дітям, які не досягли 16-річного віку, надавалась суттєва, дружня до дитини інформація щодо будь-яких ймовірних позитивних та негативних наслідків їх участі. Виходячи з віку та зрілості дітям може бути важко уявити результати у відділеній перспективі. Може допомогти, якщо ця інформація надаватиметься засобами/способами, які відповідають віку дитини, її зрілості та інших обставинам. Якщо у програму раніше залучались інші діти, інформація, яку написали попередні учасники щодо за та проти такої участі також може бути корисною. Ми приймаємо той факт, що виробники програм не в змозі передбачити кожний з ймовірних наслідків, однак надання конкретної інформації щодо ймовірних наслідків є центральним елементом «належної обережності».

Ofcom висловлює думку, що за необхідності виробники програм повинні забезпечити, щоб перевірки проходили на регулярній основі протягом виробництва, щоб перевірити, що у дитини залишається бажання брати участь.

7. Учасники, які не досягли 18-річного віку

Ofcom визнає, що особи, які досягли 16-річного віку, здатні надавати свою власну згоду на участь. Однак, мовники можуть відчути користь від прийняття рішення щодо міри застосування вищезазначених рекомендацій при необхідності отримання поінформованої згоди старших підлітків. Попередні перевірки, які проводяться по відношенню до молодих людей, старших за 16 років, а також розуміння їх зрілості та досвіду можуть виявити потребу у визначенні необхідності застосування вищого рівня належної обережності.

8. Батьки та опікуни

Ofcom нагадує мовникам, що їх зобов’язання відповідно до Правил 1.28 та 1.29 застосовуються незалежно від згоди, наданої батьками, опікунами, або іншими особами, що виконують їх функції. Ми не прагнемо зменшити важливість поглядів батьків та опікунів щодо участі дітей. Однак, багато батьків та опікунів не знайомі з процесом виробництва або не мають повного уявлення щодо ймовірних наслідків участі їх дитини. Вони можуть побачити тільки те, що вони вважають перевагами участі їх дитини у програмі, не звертаючи уваги на будь-які потенційні негативні наслідки. Виробникам програм ми радимо висвітлювати як позитивні, так і негативні ймовірні наслідки батькам або опікунам. У особливо чутливих ситуаціях ми рекомендуємо відображати це у відповідному документі.

Одразу після здійснення повного поінформування більшість батьків або опікунів, ймовірно, будуть у змозі краще допомогти своїм дітям зрозуміти, що означає їх участь. Рекомендується надавати їм належний час для обдумування наслідків участі їх дитини.

Мовникам рекомендується складати свої власні умовиводи щодо доцільності/належності участі дитини, яка не досягла 16-річного віку, та не покладатися тільки на запевнення батьків або опікунів, особливо, якщо зачіпаються права, закріплені законом.

Відповідальність за забезпечення відповідності залишається за мовником, а не за батьками, опікунами або особами, які виконують їх функції. Мовник вирішує, які заходи є належними у конкретних обставинах, які слались у дитини, та у кожній окремій програмі, жанрі та/або форматі.

Виробництво

1. Фізичне та емоційне благополуччя дитини має бути пріоритетом

Ofcom визнає, що виробництво можу являти напружений та стресовий період,  важливим є те, що вся виробнича команда повністю впевнена, що фізичне та емоційне благополуччя та стан дітей, які не досягли 18-річного віку, є центральним питанням для вирішення протягом всього процесу.

2. Єдина контактна особа

Якщо доцільно, є сенс забезпечити для контактів єдину постійну особу, з якою учасник зможе підтримувати зв’язок протягом виробництва і на яку покладатиметься відповідальність за нагляд за благополучним станом учасника. Батькам або опікунам може також допомогти наявність доступу до цієї контактної особи.

Ми пропонуємо, щоб мовник брав до уваги, що за деяких обставин діти, які не досягли 18-річного віку, можуть отримати переваги від присутності знайомої людини, з якою вони мають позитивні стосунки, такої як один із батьків, брат або сестра, друг або вчитель. У конкретних обставинах, виходячи з характеру та ступеню залучення дитини, може бути доцільним залучення і інших видів наявного експертного супроводу, такого як супровід адвоката або психолога.

3. Формат розгляду

Рекомендується проводити детальний розгляд характеру та змісту програми та її ймовірного впливу на учасника. Наприклад, раптові сильні здивування осіб до 18-річного віку у прямих ефірах або повторах прямих ефірів, перед аудиторією у студії, або при виникненні конфліктної або дуже емоційної ситуації, можуть завдати шкоди та/або психологічного стресу. Подібно до цього, у жанрах, які залучають молодих людей до змагань з іншими, такими аспектами може бути демонстрація тривожності та тиск від бажання перемоги.

Пост-виробництво

1. Контакти з учасниками

Залежно від дитини, характеру програми та рівні залученої участі, може бути доречним для виробничої команди (переважно для основної контактної особи учасника під час виробництва) залишатись на зв’язку з учасником у короткотривалій перспективі та моніторити будь-які специфічні пост-ефекти, які можуть виникнути. За деяких умов виробничій команді може допомогти забезпечення доступу до джерел професійної допомоги та підтримки.

2. Інформування учасника про попередню трансляцію

Ofcom визнає, що запрошення дитини-учасника та/або її батьків до перегляду попередньої трансляції кінцевого варіанту монтажу програми є і повинно відбуватись за бажанням мовника.

За деяких обставинах особи, які не досягли 18-річного віку, можуть отримати вигоду від отримання належної інформації перед здійсненням трансляції про те, як їх внесок видозмінився в результаті пост-виробництва.

3. Питання щодо зацікавленості соціальних медіа та ЗМІ

Потенційним негативним впливом участі у виробництві є увага соціальних медіа та ЗМІ, яка може сформуватись після трансляції. Це зона ризику, якої можна уникнути від врахування на ранніх етапах виробництва залежно від обставин.

Мовники повинні враховувати вплив соціальних медіа та ризику цькування (включаючи онлайн-цькування) для дитини-учасника та вживати належних заходів для надання порад дітям та/або їх батькам/опікунам ще до трансляції. Ці поради можуть включати рекомендації щодо приватних налаштувань на сайтах соціальних медіа та/або призначення окремої контактної особи для забезпечення супроводу молодої людини/батьків/опікунів при наявності будь-якої медіа уваги після трансляції.

Прецедентні справи

*Зноски

 1. Мовники мають взяти до уваги, що також може застосовуватись Правило 2.3. Дивіться роз’яснення на стор. 3 цього документу.
 2. Як відомо мовникам, існують додаткові критерії та вимоги, які потрібно враховувати при професійному залученні осіб, що не досягли 18-річного віку, у програми, наприклад, у якості акторів. Зокрема, мовники повинні ознайомлюватись з останніми версіями законодавчих актів та керівництва щодо ліцензування дитячого акторства, виданих Міністерством освіти (законодавство та керівництво). Крім того, Національна мережа дитячого працевлаштування та розваг (NNCEE) також видала керівництво з найкращими практиками у цій сфері. Уряд Шотландії також нещодавно опублікував нові правила та керівництво щодо ліцензування участі дітей та молоді у постановках та визначених видах спортивної та модельної діяльності.
 3. «Діти у програмах» – незалежний звіт-дослідження для Ofcom, виконаний компанією Sherbert Research (2007). Дивіться також більш ранні дослідження, проведені BSC: «Діти, що надають згоду: використання дітей у телевізійних програмах нефантастичного спрямування» (2001); «Дорослі, що надають згоду» (2000).
 4. Нагадуємо мовникам про їх законні обов’язки у цій сфері та про потребу у забезпеченні відповідності іншим вимогам, які можуть застосовуватись для захисту осіб до 18-річного віку. Наприклад, можуть знадобитись послуги Служби викриття та недопущення (Disclosure and Barring Service) або еквівалентні послуги викриття, або врахування додаткового захисту даних може застосовуватись при роботі з особами, які не досягли 18-річного віку.
 5. Додатково до Правил 1.28 та 1.29, див. також Розділ 7: Правило 7.4.

Фото: successfulmommyadvice.com

Всі матеріали розділу / жанру:
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
1238
Переглядів
Коментарі
Код:
Им'я:
Текст:
Коментувати
Коментувати
Нові тексти на ДМ
Опитування
/
Результати


Чи користуєтеся ви зараз
на будь-якому сайті
push-сповіщеннями?

Так, користуюсь!
Ні, не користуюсь!
Не знаю що таке push-сповіщення
Інше або коментар:


Чи користуєтеся ви зараз
на будь-якому сайті
push-сповіщеннями?

Так, користуюсь!
15.6% (10)
 
Ні, не користуюсь!
51.6% (33)
 
Не знаю що таке push-сповіщення
29.7% (19)
 
Інше або коментар:
3.1% (2)
 
Загалом відповідей: 64
2016 — 2018 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop